Показники нервово-психічного розвитку - Довідник педіатра (М. Слободян) - Книги - Web-of-Med
Все про медицину

Роділи


У новонародженої дитини спостерігається ціла низка безумовних рефлексів. Довічні автоматизми: рогівковий, кон’юктивальний, сухожильні рефлекси. Транзиторні рефлекси: смоктальний, пошуковий, хоботковий, долонно-ротовий (Бабкіна), хапальний (Робінсона), обхоплювальний ( Моро), рефлекс опо-ри, автоматичної ходи, повзання (Бауера), рефлекс Галанта, Переса, рефлекс Керніга (до 4-6 місяців), рефлекс Бабінського (до 1-2 років).

У віці 1 місяця зникає фізіологічний ністагм, з’яв-ляється слухове зосередження, дитина відтворює окремі звуки, з’являється перша посмішка. У віці 2 місяців виразніше стають зорове та слухове зосе-редження, дитина довго дивиться на предмет, по-вертає голову в бік дорослого або на звук, тримає голову 1-1,5 хв у вертикальному положенні, швидко відповідає посмішкою, агукає. У віці 3 місяців від-значається стійкий зоровий рефлекс на годування, впізнає матір, лежачи на животі, піднімає тулуб, ви-соко піднявши голову. Добре утримує голову у вер-тикальному положенні, перевертається зі спини на бік. Повертає голову за предметами. У 4 місяці дитина розрізняє кольори та музичні звуки. Зникає гіпер-тонус верхніх кінцівок і рухи стають вільними. Дити-на обмацує предмети та іграшки і захоплює їх. По-вертається зі спини на бік і на живіт. Голосно смі-ється. Гукання стає довшим, з’являються співучі і гортанні звуки. Наприкінці 5 місяця дитина впізнає матір по голосу, розпізнає інтонації голосу, бере з рук іграшки і утримує їх в руках. Повертається зі спини на живіт, може рівно стояти при підтримці під пахви. Їсть з ложечки напівгусту та густу їжу. У віці 6 місяців промовляє окремі склади (ма, ба, да), віль-но бере іграшки і довго ними бавиться, перекладає їх з однієї руки в іншу. Самостійно сидить, перевер-тається з живота на спину, намагається повзти. До-бре їсть з ложечки, п’є з чашки невелику кількість рідкої їжі. У 7 місяців дитина самостійно тягне до рота пляшечку, довго повторює склади (лепече), добре повзає, п’є з чашки, на питання „де?” шукає і знаходить поглядом предмет. У віці 8 місяців дити-на цікавиться своїм відображенням у дзеркалі, ди-виться на дії іншої дитини і сміється або лепече. Наслідує дії дорослих. Самостійно сідає, лягає. Три-маючись за бар’єр руками, сама встає, стоїть, опус-кається, переступає, знає своє ім’я та імена близь-ких. У віці 9 місяців дитина звертає увагу дорослих на себе, робить танцювальні рухи, виконує прості завдання (дай руку, па-па), п’є з чашки, підтримую-чи її руками. У віці 10 місяців дитина добре орієнту-ється в назвах предметів, промовляє окремі слова (мама, баба), знає назви окремих об’єктів (собака – гав-гав, корова – му-му), виконує різні дії, ходить, тримаючись за руки дорослого, наслідує доросло-го. Закріплюються навички охайності. В 11 місяців дитина довго самостійно бавиться з іграшками (зби-рає пірамідки). Самостійно стоїть, робить перші кро-ки. Виконує різні дії. Промовляє перші слова. У віці 12 місяців розрізняє предмети за формою, впізнає фото дорослих, самостійно починає ходити. Вимо-вляє 5-10 слів, виконує вивчені дії, легко повторює нові слова. На 2 році життя удосконалюється коор-динація рухів, посилюється контроль зі сторони зору. Рухи стають чіткішими. Дитина довго ходить, змі-нює положення, ходить по обмеженій поверхні шири-ною 15-20 см, піднятою над підлогою на 15-20 см. Швидко розширюється запас слів. Наприкінці 2 року користується простими реченнями, має у запасі 200-400 слів. Удосконалюються гра і дії з предметами (го-дує ляльку, нанизує кільця на стрижень). Самостійно їсть спочатку густу, а потім і рідку їжу ложкою, част-ково, з допомогою дорослого, роздягається.

Відхилення у психомоторному розвитку спосте-рігаються при багаточисленній спадковій, вродже-ній та набутій патології (хвороба Дауна, галактозе-мія, хвороба Тея-Сакса, гіпотиреоз, гідроцефалія, мікроцефалія, наслідки менінгіту, енцефаліту, поло-гового ураження ЦНС та ін.).

Дивітся також:

Алгоритми практичних навиків у педіатрії
Лікарю довіряють найцінніше - життя і здоров'я. Це вимагає від майбутнього спеціаліста досягнення професійної зрілості, вміння застосовувати свою практичну діяльність в ім'я збереження і покращання ...

УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКА КЛІНІКА, ТОВ
«Українсько-Німецька клініка» сьогодні займається персоналізованої превентивної медициною. Наша місія - зберігати здоров'я кожного пацієнта і робити це з любов'ю. Наша мета - надання ре ...

СТОМАТОЛОГІЧНА КЛІНІКА ДОКТОРА ДАХНО, ПП
Місія клініки - здорові зуби у встановленні і підтримці високої якості життя кожної людини. Профілактика, лікування та протезування зубів, маючи найближчою метою поліпшення та оздоровлення порожнин ...

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved