Все про медицину

Роділи


В аорті і її вітках у плоді знаходиться не артеріальна кров, а змішана, причому у висхідній аорті, дузі аорти і їхніх віток кров більш насичена киснем, чим у грудній і черевній аортах і їхніх вітках.

Після народження пупковий канатик перев'язують і перерізають, зв'язок кровоносної системи немовляти з плацентою припиняються Одночасно легені починають функціонувати як орган газообміну Поступово заростає овальний отвір, запустівають пупкова вена (перетворюється в кругле зв'язування печінки), венозна протока й артеріальна протока. Незарощування овального отвору й артеріальної протоки, що спостерігається в деяких дітей, відноситься до так називаних уроджених пороків.

Кровообіг плоду (схема)

1 — пупкові артерії, 2 — пупкове кільце, 3 — пупкова вена, 4 — венозна протока (у печінку), 5 — печіночні вени, 6 — отвір нижньої порожньої вени, 7 — кровотік через овальний отвір із правого передсердя в ліве 8 — верхня полаяти вена, 9 — дуга аорти, 10 — артеріальна (боталлов) протока, 11 — ліва легенева артерія 12 — ліві легеневі вени, 13 — кровотік з лівого жолудочка в аорту, 14 — кровотік із правого жолудочка в легеневий стовбур, 15 — воротна вена, 16 — нижня порожна вена, 17 — кишка, 18 — черевний стовбур 19 — верхня брижечна артерія, 20 — брунька 21 — черевна аорта, 22 — нижня брижечна артерія, 23 — загальна підвздошна артерія, 24 — зовнішня підвздошна артерія, 25 — внутрішня підвздошна артерія.

Сторінки: 1 2 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved