Все про медицину

Роділи


9.Наркотичні лікарські засоби повинні зберігатися у аптеках у залежності від їх фізичних, фізико-хімічних і токсикологічних властивостей з урахуванням вимог інструкції по організації зберігання у аптечних установах різних груп лікарських засобів затвердженої наказом МОЗ-У від 16 березня 1993 р. № 44.

10.Прекурсори – це хімічні речовини, які використовують для виготовлення наркотичних і психотропних засобів.

С-1 – це речовини з яких можна отримати наркотичні і психотропні засоби.

С-2 – це речовини за допомогою яких, можна отримати наркотичні та психотропні речовини.

Діяльність з наркотичними. психотропними та прекурсорами у С-1 дозволено у державній компанії “Ліки України та державною Аптекою – щоб виготовляти, доставляти, зберігати, відпускати і знищувати отруйні, наркотичні і прекурсори.

Зберігання: психотропних лікарських засобів і прекурсорів сп №1 таблиці ІV Переліку має бути забезпечено у вогнетривких замкнених сейфах або замкнених металевих шафах. На внутрішній поверхні дверцят сейфа, шафи повинен бути перелік прекурсорів. Підлягають предметно-кількісному обліку.

11.Отруйні ф наркотичні речовини ми отримуємо з аптечного складу, з відділу отрут і наркотиків.

Одержати товар з Аптечного складу необхідно на спеціальній вимозі – замовленні. У якому пишеться: залишок (прописом) наркотичних і отруйних речовин, норма відпуску, потреб на 2 тижні і кількість яку замовляє аптека. А також повинно бути: одноразове доручення на якому вказано: № транспортного засобу на якому приїхала особа відповідальна за прийом наркотичних і отруйних речовин. Особа повинна мати пропуск.

Обліковується: у предметно-кількісному обліку у журналі “Отрут і наркотиків” – це журнал повинен бути пронумерований, прошнурований, скріплений круглою печаткою і підписом керівника інстанції вищого рівня за формою № 16.

12.Журнал, у яких ведеться предметно-кількісний облік отруйних і нормативних речовин зберігаються протягом 10 років.

А всі інші документи пов’язані з надходженням і відпуском зберігаються протягом 5 років.

13.Приймаючи рецепти на ліки, до складу яких входить отруйні та сильнодіючі лікарські засоби фармацевт зобов’язаний з’ясувати: вік хворого, перевірити правильність дози, сумісність прописних інгредієнтів у лікарській формі і підкреслити червоним олівцем назву отруйного препарату.

14.Рецепти за якими були відпущені: отруйні сильнодіючі та наркотичні засоби, що не підлягають предметно-кількісному обліку. Залишаються у аптеці і зберігаються протягом року.

По закінченні місяця у Аптеках та аптечних пунктах І гр Зав. аптекою звіряє за станом на перше число наступного місяця фактичну наявність отруйних і нормативних лікарських засобів, що підлягають предметно-кількісному обліку. Залишки отруйних і наркотичних лікарських засобів виводять за обліковими даними.

Перелік отруйних і наркотичних лікарських засобів.

Наркотичні:

Етил морфіну гідрохлодир 0,2 г

Кодеїн 20 таб.

Кодеїну форсаф

Етамінол натрію 1,0

Барбаміл 0,2г

Естоцин 12 таб.

Фкпранон 0,025 г 50 драже

Пахікарніну гідро йодид 1,2 г

Отруйні

Атропіну сульфат (порошок)

Миш’яковистий ангідрид

(у пастах з вмістом до 50%)

Натрію – арсенад

Срібла нітрат (у кристалах і розчинах)

Стрихніну нітрат

Ртуті діхлорид (сулема)

Ртуті оксіцианід

Ртуті дійодид

Ртуті ціанід

Дікаїн

Список використаної літератури.

1. Організація і економіка фармацевтичної справи (видання друге). “Вища школа” Київ 1976 р.

2. Посібник для фармацевтів аптек “Медицина” 1982 р. Д.Н. Синев, И.Я. Гуревич.

3. Збірник нормативних документів по аптечній справі в Україні. Київ 1998 рік.

Сторінки: 1 2 3 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved