Все про медицину

Роділи


1. Актуальність. Призначення нервової системи можна звести до збору інформації, прийняттю рішень і роз приділення обов’язків між окремим частинами тіла. Центр керування нашим організмом представлений головний мозком. Він зв’язаний з усіма ділянками нашого тіла за допомогою великої кількості нервових волокон. Частина волокон дає інформацію головному мозку – це чутливі нерви. Друга частина волокон передає розпорядження мозку внутрішнім органам – це вегетативні нерви. Таким чином, координуюча діяльність нервової системи починається з чутливих, а закінчується вегетативними нервами. Яке це має значення? Велике. По-перше, можна змінити інформацію, яка входить в головний мозок, і він через вегетативні нерви змінить стан і функцію якоїсь частини тіла або всього організму. Для цього потрібно подіяти лише на чутливі рецептори або чутливі нерви. По-друге, можна змінити інформацію, яка йде по вегетативним нервам і тоді наперекір бажанню і команди головного мозку можна змінити стан і функцію тієї чи іншої ділянки тіла. Змінюючи нервовий сигнал, який передається вегетативними нервами, можна підсилити або послабити роботу серця, легень, шлунка, кишечника та інших органів. Можна за допомогою ліків досягнути стану зміни того чи іншого органу наперекір волі головного мозку, причому для дії на ой чи інший орган зовсім не обов’язково вводити такі ліки в область розміщення нерва який йде до органу. Ліки самі знаходять цей нерв. Потрібно тільки ввести препарат в організм і забезпечити попадання його в кров.

2. Мета:

Знати: - Основні відомості про будову і функції ЦНС.

- Класифікацію засобів, що діють на ЦСН.

Вміти: - На основі знання функції ЦНС обґрунтовано пов’язувати дію ліків.

4. Матеріали для позааудиторної самостійної підготовки студентів.

4.1. Міжпредметні зв’язки.

Анатомія.

4.2. Зміст заняття. ЦНС складається з великої кількості нейронів – нервова клітина, що складається з тіла і відростків (дендритів і аксона). Дендрити – це короткі відростки, що сприймають і передають інформацію до тіла клітини. Аксон – це довгий відросток, який передає нервові імпульси від нервової клітини до інших клітин або робочого органу. Передача збудження, як і в периферичній нервовій системі, здійснюється через синапси за допомогою медіаторів: ацетилхоліну, норадреналіну, дофаміну, серотоніну, гамма-аміномасляна кислота (FАМК) та ін.

ЦНС складається із головного і спинного мозку, де обробляється інформація, яка поступає по чутливим волокнам периферичних нервів від рецепторів шкіри, слизових оболонок, м'язів, і внутрішніх органів (т.б. із навколишнього середовища і внутрішнього середовища організму), а також йде відповідна реакція організму, яка здійснюється за допомогою сигналів, які посилаються до м'язів, залоз, кровоносних судин і внутрішніх органів по руховим і вегетативним волокнам перифіричих нервів ЦНС регулює і забезпечує функціональну єдність всіх органів і систем людини і здійснює двохсторонній зв’язок організму з навколишнім середовищем. Безпосередній зв’язок з периферичними нервами здійснює спинний мозок, який розташований у каналі хребта і являє собою тяж в середньому 45 см. Від травм спинний мозок захищають мозкові оболонки, які його оточують в нижній частині хребта і оболонковий мішок, який містить спинномозкову рідину. Товщина спинного мозку неоднакова: найбільші потовщення є – шийне і попериково-крижове, де формуються нерви для іннервації відповідно верхніх і нижніх кінцівок. Спинний мозок має сегментну будову, складається із 31-33 сегментів, об’єднаних у відділи: шийний, грудний, поперековий, крижовий. Від кожного сегмента вправо і вліво відходять по одній парі задніх і передніх корінців, що утворюють спинно-мозкові нерви. Спинний мозок виконує рефлекторну і провідникові функції. Рефлекторна функція полягає у забезпеченні рефлексів, пов’язаних з роботою м'язів: підтримання постави, ходіння та регуляція функцій внутрішніх органів. Провідникову функцію виконує біла речовина, забезпечуючи зв’язок і узгоджену роботу всіх відділів ЦНС.

Сторінки: 1 2 3 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved