Все про медицину

Роділи


• поширення сучасних методів контрацепції;

• попередження захворювань, що передаються половим шляхом;

• широка інформаційна діяльність по проблемі планування сім’ї;

• надання допомоги жінкам і дівчинкам-підліткам - жертвам сексуального насильства;

• міжнародне співробітництво.

Структура служби планування сім’ї в Україні

Подпись: I рівень 	Інформація, навчання і комунікація (ІОК)

у роботі служб планування сім’ї

Зниження кількості небажаних вагітностей, абортів і захворювань, що передаються половим шляхом, тобто поліпшення репродуктивного і сексуального здоров'я неможливо без зміни полового поводження убік безпечного сексу. А ця зміна, у свою чергу, неможливо без формування навичок безпечного полового поводження, що покликана забезпечити система "Інформація, навчання і комунікація (ИОК)".

ИОК — це важлива складова частина роботи служб планування сім’ї, що повинна входити в робочі плани і на який повинне виділятися спеціальний час. Необхідно пам'ятати, що її компоненти не є окремими частинами системи, а тісно взаємозалежні.

Під інформацією мають на увазі обмін зведеннями між людьми. Важливо, щоб її подача вироблялася в короткої, але вражаючій формі, а кожне зведення було викладено чітко і лаконічно. Засвоєння матеріалу з інформаційних засобів складає близько 10-15%.

Навчання — це процес оволодіння знаннями, уміннями і навичками. Навчання думати, робити висновки, задавати питання і приймати рішення містить у собі як елементи інформації, так і елементи комунікації. Як правило, при навчанні засвоюється 25-40% інформації.

Комунікація — це передача інформації від людини до людини. Комунікативне навчання є найбільш ефективним. Воно має своєю метою не тільки дати інформацію і навчити, але і закріпити практичні навички, змінити відношення

Сторінки: 1 2 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved