Все про медицину

Роділи


План

1. Обв’язки фармацевта і його робоче місце.

2. Паспорт письмового контролю.

3. Наказ №139.

І.Фармацевт має такі обов’язки:

1.Додержуватись санітарного режиму на робочу місці;

2.Приготовляти лікарські форми по рецептах лікарів і вимогах лікувально-профілактичних закладів (ЛПЗ);

3.Забезпечувати зберігання комплектацію замовлень ЛПЗ з врахуванням їх фізико-хімічних властивостей;

4.Проводити розфасовку отруйних і наркотичних речовин у відповідності з діючими правилами і відповідність за точність їх розважування;

5.Приготовлю вати медикаменти до відпуску;

6.Видавати фасувальні лікарські засоби для розфасування і контролювати їх по питаннях розфасовки і оформлення лікарських форм.

7.Вміти користуватись ваговимірювальними приладами, апаратами, засобами малої механізації;

8.Проводити відпуск готових лікарських засобів і інших медичних виробів, без рецептів;

9.Приймати участь в реалізації міроприємств по підвищенні продуктивності праці.

Перед початком роботи фармацевт зобов’язаний приготувати свої робочу місце. Протерти стіл розчином перекису водню 3%, терези – спиртно-ефірною сумішшю, прибрати лишні штанг лази та інші предмети з зі столу, перевірити точність ваг і апаратів, вимити і продезинфікувати руки.

Перш ніж приступити до приготування лікарської форми фармацевт зобов’язаний уважно прочитати рецепт, перевірити правильність дозування і сумісність медикаментів. При приготуванні лікарських форм необхідно додержуватись правил, технологій і зберігання лікарських засобів. При приготуванні лікарських форм фармацевт слідкує за роботою фасування і відповідає за якість його і своєї роботи. Фармацевт виконує вказівки провізора. В усіх випадках коли фармацевт сумнівається в правильності виготовлення ліків він повинен консультуватись з провізором. При роботі декількох фармацевтів в зміні провізор повинен роз приділити обов’язки між ними.

Всі штанг лази, що звільнились фармацевт повинне передати своєчасно для заповнення. Особливо уважним треба бути фармацевту при виготовленні ліків, що мають в своєму складі наркотичні і сильнодіючі речовини. Фармацевт їх отримує від провізора і повинне відразу їх використати, для виготовлення ліків.

ІІ. При виготовленні лікарських форм по індивідуальних прописах і вимогах ЛПЗ заповнюється паспорт письмового контролю. Вказується дата, номер рецепта, взяті лікарські засоби і їх кількість, число доз і ставиться підпис того хто виготовив ліки і перевірив. У випадку виготовлення лікарської форми практикантам ставиться підпис практиканта і особи, що проводить практику. Запис в паспорті письмового контролю проводиться на латинській мові, по пам’яті негайно після виготовлення лікарської форми. При використанні напівфабрикатів, концентратів, вказують їх концентрацію і кількість. При виготовленні порошків, свічок вказується маса окремих доз і їх кількість. При виготовленні пілюль і свічок вказують кількість маси. При виготовленні розчинів для ін’єкцій і крапель очних вказують кількість ізотонцючих і стабілізуючих речовин. В паспорті також вказують коефіцієнт водопоглинання ЛРС, коефіцієнт збільшення об’єму водних розчинів при розчинні речовин. Якщо лікарська форма виготовлена і відпущена однією і тією ж особою ведення паспортного контролю обов’язково в цьому випадку паспорт заповнюється в процесі виготовлення. Виготовлені ліки, рецепт і паспорт письмового контролю передаються провізору-технологу для перевірки. Перевірка заключається в тому що перевіряється відповідність запису в паспорті письмового контролю пропису рецепта, перевіряється правильність розрахунків. Якщо провізор-аналітик провів певний хімічний контроль то на паспорті ставиться номер аналізу і підпис провізора-аналітика. При виготовленні розчинів для ін’єкцій записи ведуться в журналі по стадійно контролю виготовлення лікарських форм. При виготовленні концентратів, напівфабрикатів, внутріаптечної заготовки і фасовка всі записи проводяться в книгах обліку лабораторних і фасувальних робіт.

Сторінки: 1 2 3 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved