Все про медицину

Роділи


Біомеханізм пологів при задньому потиличному передлежанні значно відрізня­ється від механізму пологів при передньому виді потиличного передлежання. Голов­на різниця полягає в тому, що при внутрішньому повороті голова повертається поти­лицею не вперед (до живота), як це буває при передньому виді, а назад (до крижів). Це має велике значення для клінічного перебігу пологів. Задній вид потиличного передлежання спостерігається в 1 % випадків всіх потиличних передлежань. Виді­ляють також чотири моменти механізму пологів.

1. Згинання і вставлення голови відбувається так, як і при передньому потилич­ному передлежанні.

2. Внутрішній поворот голови. Унаслідок повертання потилиця зміщується до крижів, обличчя — до лобкового симфізу. Вслід за потилицею назад по­вертається і спина плода, мале тім'ячко — до крижів, велике — до лобкового сим­фізу. Стріловидний шов при першій позиції збігається з лівим, при другій — з правим косим розміром, у виході — з прямим розміром виходу із таза (поворот закін­чено).

3. Максимальне додаткове згинання і розгинання голови. Згинання відбувається внаслідок утворення першої точки фіксації передньої частини великого тім'ячка голови в ділянці нижнього краю лобкового симфізу. Народжуються лоб, тім'яні гор­би, доки потилична ямка не увіпреться у верхівку куприка.

Розгинання голови відсувається навколо другої точки фіксації, що утворилась між підпотиличною ямкою і верхівкою куприка. Під час розгинання голова народжуєть­ся. Клінічно це проявляється прорізуванням.

4. Зовнішній поворот голови і внутрішній пово­рот плечей. Голова повертається потилицею до стегна матері одноіменної позиції. Далі процес народження плода відбувається, як і при передньо­му передлежанні.

Особливості пологів при задньому передлежанні: а) в 3-му моменті біомеханізму пологів визначає­ться 2 точки фіксації (передній край великого тім'яч­ка і підпотилична ямка), б) при максимальному згинанні голови тривалість пологів збільшується і підвищується ризик пологового травматизму плода і матері, в) у разі народження першими великих тім'яних горбів з великим поперечним розміром (9,5 см) збільшується частота травм промежини.

Основні опорні пункти біомеханізму пологів при задньому потиличному передлежанні: про­відна точка — мале тім'ячко, форма го­лови — доліхоцефалічна: родова пухли­на — в ділянці малого тім'ячка, голова прорізується обводом по середньому косому розміру (33 см).

Виділяють і клінічні особливості перебігу поло­гів. При задньому виді потиличного передлежання голова просувається родовими шляхами з трудом, період зганяння триваліший, ніж при передньому виді потиличного передлежання. Додаткове зги­нання голови відбувається при сильних і тривалих потугах. При цьому роділля витрачає багато сил, дно розтягується більшою мірою, частіше бувають розриви промежини.

У зв'язку із значною тривалістю періоду зганяння і утрудненим просуванням голови родовим каналом (додаткове згинання) нерідко порушується газообмін плода, аж до гіпоксії. Пологи при цьому відбуваються без ускладнення, якщо плід невеликий, родова діяльність і розміри таза в межах норми.

Причини виникнення заднього виду потиличного передлежання не з'ясовані. Припускають, що ними є невеликі розміри голови плода (невеликий або недоноше­ний плід), помірне вкорочення прямих розмірів таза, розслаблення або розриви м'я­зів тазового дна, відвислий живіт тощо. Є відомості, що причиною виникнення цього механізму пологів може стати ослаблення родових сил. У зв'язку з цим голова плода, яка перебуває наприкінці вагітності і в перший період пологів у задньому передле­жанні, не може здійснити ротацію потилицею вперед і обертається потилицею назад.

Сторінки: 1 2 3 4 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved