Все про медицину

Роділи


Фізичні фактори налічують в себе 10 груп природних і штучних. Розглянемо 1 групу, яка включає в себе електричні струми низької напруги, тобто гальванічний струм і медикаментозний електрофорез, імпульсні струми постійного та змінного напрямку.

Гальванізація це застосування з лікувальною метою неперерваного постійного струму малої сили (до 50 мА) і низької напруги 30-80В), підведеного до організму контактно за допомогою електродів.

Постійний струм отримують з допомогою апаратів для гальванізації: настінних АГН-1, АГН-2, портативних ГОП-3, АГП-33, апаратів ГР-2, ГР-1М, “Потік-1”.

Гальванізацію проводять на поверхні тіла і в порожнинах. Методика електротерапії, в тому числі гальванізації і електрофорезу можуть бути місцеві – при дії на вогнище пораження, загальні, сегментарні, коли діють на ділянку проекції сегмента спинного мозку, взаємодіючого ураженого вогнища, і методики дії на рефлексогенні зони.

Ділення це умовне. На думку А.Р. Киричинського мета мірні реакції у відповіді на обмежені фізіотерапевтичні дії завжди супроводжуються загальною приспособленою реакцію.

До методик загальної дії на організм відноситься: загальна гальванізація по Вермелю; гальванічний комірець по Щербаку; чотирьохкамерні гідро гальванічні ванни і загальні іонні рефлекси по Щербаку.

МЕТОДИКА ЗАГАЛЬНОЇ ГАЛЬВАНІЗАЦІЇ ПО ВЕРМЕЛЮ:

Один електрод розміром 300 см2 накладають в між лопатковій ділянці і приєднують до одного із полюсів апарата, другий роздвоєний електрод розміром по 150 см2 кожний розташовують на зовнішній поверхні литки і з’єднюють і другим полюсом. Сила струму 0,02-0,1 мА/см2, час дії – 20-40 хв, процедури проводять щоденно або через день; на курс лікування 12-20 процедур.

ЧОТИРЬОХКАМЕРНА ГАЛЬВАНІЧНА ВАННА:

Ванночки наповнюють водою tо 36-27оС так, щоб руки хворого були занурені до нижньої третини плеча, а ноги – до середини колін. За допомогою комутатора ручні ванночки з’єднують з катодом, а ніжні – з анодом (вихідна методика). Сила струму до 30 мА, експозиція – 15-25 хв, на курс лікування 10-15 процедур.

ЗАГАЛЬНІ ІОННІ РЕФЛЕКСИ ПО ЩЕРБАКУ:

Електроди (12х8 см) ставлять на зовнішній і внутрішній поверхні лівого плеча; прокладку електрода (анода) змочують розчином кальцію або другої вегетотропної речовини: сила струму до 10 мА, тривалість д о20 хв; на курс лікування – 20 процедур.

ВИСНОВОК:

Це невелике введення я хотіла закінчити словами видатного організатора оздоблення З.П. Соловйова, який писав: “Я думаю, що основний курс, який повинен бути взятий лікувальною медициною, - це курс на широке використання фізичних методів лікування. Поставити людину як можливо ближче до природи – цьому масивному резерву лікувальних методів – отже благородна задача, яку до цих пір ставить перед собою світ.

ЛІТЕРАТУРА:

В.В. Оржешківський, Е.С. Волков: “Клінічна фізіотерапія”;

Сосина “Фізіотерапевтичний справ очник”.

Є.М. Панасик, Я.М. Федорів, В.М. Модилевський “Загальна фізіотерапія і курортологія.

В.М. Боголюлов “Техніка і методика фізіотерапевтичних процедур”.

Гальванізація комірцевої зони по Щербаку:

Електрод у формі шалевого комірця розміром 800-1100 см2 накладають на комірцеві зону і з’єднують з анодом. Другий електрод меншого розміру з катодом апарату.

Першу процедуру проводять при силі струму 6 мА, тривалість 6 хв. Потім через кожні дві процедури силу струму збільшують на 2 мА і тривалість на 2 хв, доводячи їх взаємодію до 16 мА і 16 хв. Процедури проводять щоденно або через день, на курс лікування – до 30 процедур.

Сторінки: 1 2 3 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved