Все про медицину

Роділи


Завдання аптекарських магазинів – забезпечити населення готовими лікарськими засобами, дозволеними до відпуску без рецептів, предметами санітарії і гігієни та догляду за хворими, мінеральними водами, перев’язувальними матеріалами, дезинфекційними засобами та іншими товарами аптечного асортименту. В ряді випадків аптекарські магазини спеціалізуються на продажу певних виробів. Наприклад: є аптекарські магазини дезинфекційних засобів, лікарських рослин та ін.

Залежно від товарообороту аптекарські магазини поділяють на VІ категорій

Категорії

Розмір товарообороту на рік

тис. грн.

І

понад 350

ІІ

від 120 до 350

ІІІ

від 70 до 120

ІV

від 40 до 70

V

від 10 до 40

до 10

Аптечні магазини організовуються аптечним управлінням. Основним завданням їх являється продаж готових лікарських засобів населенню.

На постачання до аптечних магазинів можуть бути прикріплені медичні установи, навчальні заклади, інші організації та підприємства. В своїй роботі магазини керуються спеціальними положеннями і нормативними документами, регламентуючі різні сторони їх діяльності. В останні роки значна частина аптечних магазинів реорганізована в аптеки лотових ліків. Але попри аптечні магазини існують спеціалізовані магазини системи медтехніки по продажу медичного інструментарію, оптики. предметів догляду за хворими. В ряді великих міст аптечними управліннями організовані магазини по продажу хімічних реактивів і лабораторного скла. Всі магазини здійснюють свою діяльності на принципах господарського розрахунку, тобто є госпрозрахунковими.

Аптечні магазини служать для роздрібної та оптової продажі товарів. По характеру аптечні магазини можуть бути змішані або спеціалізовані. Змішані аптечні магазини здійснюють продажу населенню готових лікарських засобів, дозволених для відпуску без рецепту лікаря, пеерв’язувальних матеріалів, предметів санітарії і гігієни, парфумерії і косметики, догляду за хворими, медичних інструментів. оптики і т.д. Аптечні магазини в основному розміщуються у великих містах, де є добре розвинута загально торгова мережа.

Спеціалізовані магазини відпускають певний вид товарів медичного призначання: медичне устаткування, хірургічні інструменти, предмети оптики, дезинфікуючі засоби або реактиви, лабораторні прилади, лікарські трави і т.д. Такі магазини відкриваються головним чином в обласних або великих промислових і адміністративних центрах. Кількість відділів в магазині і асортимент відпускаючи ними товарів встановлюється аптечним управлінням або міжрайонною конторою.

В обов’язки завідуючого аптечним магазином входить своєчасне поповнення запасів медичних товарів і забезпечення постійної наявності всього асортименту медичних товарів, дозволених до відпуску, організація належного зберігання й продажу їх, строге виконання й дотримання правил торгівлі, ведення обліку і звітності відповідно затвердженої інструкції. Аптечні магазини забезпечуються устаткуванням, інвентарем, санітарно-гігієнічним одягом для персоналу, меблями і необхідною довідковою літературою.

Сторінки: 1 2 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved