Все про медицину

Роділи


При подразненні різних структур мозку часто використовують різноманітні психологічні тести як елемент необхідної системи контролю за психікою людини. Наприклад, пред’явлення тестів на оперативну пам'ять під час електричного подразнення хвостатого ядра чи передніх ядер таламуса виявляє збільшення кількості помилок. Іноді внаслідок стимуляції хвостатого ядра виникає явище так званої “кауданої зупинки”, тобто тимчасового припинення поточної психічної діяльності. Це ще раз підтверджує активну участь глибоких (підкіркових) структур мозку в реалізації різноманітних складних психічних функцій.

Так, якщо після звукового подразника (клацання) піддослідний повинен натиснути на кнопку, щоб виключити ритмічні спалахи світла, що виникають через певний інтервал, то після застосування першого (умовного) подразника в лобних частках мозку виникає досить чітке негативне відхилення постійного потенціалу, яке триває до появи безумовного (імперативного) стимулу і різко припиняється в момент дії.

3. Через лабораторію І.П.Павлова пройшла велика кількість собак, і дослідники відмічали, що вони сильно відрізняються один від одного по своїй поведінці і темпераменту. Метод умовних рефлексів дозволив установити, що в основі нього лежить різновидність і властивості основних нервових процесів – збудженість і гальмування, і взаємодія з яких складається нервова діяльність.

Схема чотирьох типів вищої нервової діяльності (за І.П.Павловим)

4. Фундаментальне значення для всіх проявів життєдіяльності людини має циклічність станів сну та неспання.

Сон - особливий, генетично детермінований стан організму теплокровних тварин, який характеризується закономірним послідовним чергуванням певних циклів і стадій. Це – стан нерухомості, який виникає періодично і характеризується послабленим сенсорним контактом сплячої людини з довколишнім середовищем.

Пам'ять – це властивість будь-якої системи (зокрема й нервової) зберігати у закодованому вигляді інформацію, що за певних умов може бути виведена з цієї системи без порушення заппису. Пам'ять включає здатність мозку до збереження, відтворення і забування одержаної інформації.

Свідомість – це фундаментальна властивість психіки, яка забезпечує здатність людини виділяти себе з навкошишнього середовища та вктивно орієнтуватися в ньому. Інакше кажучи, свідомість – це функція людського мозку, сутність якої полягає у відображенні дійсності та цілеспрямованому регулюванні взаємовідносин особистості з навколишнім світом.

Сторінки: 1 2 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved