Все про медицину

Роділи


Термографія.

Для діагностики гострого холециститу використовують термографію за допомогою тепловізора. Різниця температури залежить від стадії запального процесу і може досягати 1,2-2,5 °С. При гострому холециститі на термограмах відмічають вогнища підвищеної світлості, які локалізуються у правому підребер'ї. Часто термографічна картина поліморфна і важка в інтерпретації. Лапароскопічну діагностику застосовують при невизначеності діагнозу у важкохворих, особливо осіб похилого віку з тяжкою супровідною патологією. Враховуючи, що при гострому холециститі швидко утворюється інфільтрат, а при хронічному жовчний міхур часто знаходиться в злуках, дані лапарос-копії можуть бути недостатньо інформативними. Невідкладна лапароскопія нерідко має діагностично-лікувальний характер - виконують лапароскопічну хо-лангіографію, пункцію жовчного міхура та його зовнішнє дренування.

Мал. 4.7. Жовчний міхур з одиночним конкрементом великого розміру:

1 - жовчний міхур, 2 -камінь, 3 - тінь.

Лапароскопічну діагностику

застосовують при невизначеності діагнозу у важкохворих, особливо осіб похилого віку з тяжкою супровідною патологією. Враховуючи, що при гострому холециститі швидко утворюється інфільтрат, а при хронічному жовчний міхур часто знаходиться в злуках, дані лапарос-копії можуть бути недостатньо інформативними. Невідкладна лапароскопія нерідко має діагностично-лікувальний характер - виконують лапароскопічну хо-лангіографію, пункцію жовчного міхура та його зовнішнє дренування.

Впровадження в клінічну практику сучасних інструментальних методів дослідження визначило якісно новий рівень діагностики захворювань жовчного міхура та їх ускладнень.

Інтраопераційні методи

діагностики включають: огляд, пальпацію жовчного міхура, печінки, зовнішніх жовчних шляхів та суміжних органів; холангіо-манометрію (норма - 80-140 мм вод. ст.), холангіографію, холедохоскопію, зондування жовчних шляхів (детальніше див. у розділі "Хірургічне лікування").

Сторінки: 1 2 3 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved