Все про медицину

Роділи


Хронічний гастрит, як і виразкова хвороба шлунка, супроводжується больовим синдромом, що найчастіше виникає після приймання їжі. У таких хворих можна також спостерігати нудоту і блювоту шлунковим вмістом, печію та відрижку. Однак, на відміну від виразкової хвороби, для гастриту характерний синдром "швидкого насичення їжею". Нестійке випорожнення, проноси також притаманні гастритам, а не виразковій хворобі шлунка, при якій частіше спостерігаються запори впродовж 4-5 днів.

Рак шлунка, порівняно з виразковою хворобою, має значно коротший анамнез. Найбільш характерними клінічними ознаками даної патології є: відсутність апетиту, схуднення, швидка втомлюваність, депресія, замкнутість, апатія. Рентгенологічно у хворих можна виявити "дефект наповнення", що пов'язаний з екзо-фітним ростом пухлини і деформацією стінок органа. Остаточний діагноз встановлюють на основі результатів поліпозиційної біопсії і мікроскопічних досліджень біоптатів підозрілих ділянок слизової оболонки шлунка.

Диференційну діагностику необхідно також проводити з поліпозом шлунка, анемією Аддісона-Бірмера, гострим та хронічним холециститом, панкреатитом, гастродуоденітом.

Діагностика гелікобактеріозу

Діагностика інфікування дисбактеріозом показана всім особам із загостренням виразкової хвороби або виразкою в анамнезі. Є прямі й непрямі, інва-зивні та неінвазивні методи діагностики. Серологічне тестування можна провести в кабінеті лікаря. Нині це найпоширеніший метод виявлення НР. Він відносно дешевий, а його результати готові вже через 10 хвилин. Чутливість складає 8095 %, специфічність - близько 85 %. Серологічні тести, які проводять у лабораторії, визначають кількість наявних антитіл. Але ця методика є більш дорогою та повинна застосовуватись у період лікування і після.

Ендоскопічний метод грунтується на результатах біопсії. Видалені тканини можна швидко піддати тесту на уреазу або гістологічному дослідженню. Вартість швидкого тесту на уреазу є значно меншою, ніж вартість гістологічного аналізу. Підставою для такого тестування є те, що НР утворює уреазу. Зміна рН внаслідок появи амонію стає очевидною протягом 20 хвилин з моменту проведення біопсії. Швидкий уреазний тест дає хибно-позитивний результат у 10-15 % випадків. Коли результати негативні, необхідно призначити гістологічне дослідження.

Інфікування НР можна виявити і бактеріологічним методом, але він дорогий і його слід використовувати при визначенні чутливості до антибіотиків.

Найбільш сучасним є дихальний тест. Він із сечовиною встановлює наявність НР у шлунку, виявляючи дію ензиму уреази. Пацієнт ковтає мічену ізотопом сечовину у формі розчину (13С-тест) або в капсулі (14С-тест) разом з їжею. За наявності уреази мічені фрагменти звільняються і з'являються у видихуваному повітрі як двоокис вуглецю. При 13С-тесті радіоактивного опромінення не застосовують, однак він значно дорожчий, ніж 14С-тест, і для його проведення необхідно мати газо-ізотопний масспектрометр, який не всюди широко доступний.

Обидва дихальних тести мають чутливість і специфічність у межах 9598 %. До того ж, їх можна застосовувати для підтвердження ефективності лікування через 4 тижні, коли рівень антитіл усе ще залишається високим. Тому дихальні тести можуть стати методом вибору при динамічному спостереженні за хворим.

Крім того, в Канаді є слизові тести для визначення інфікування НР, хоч чутливість цього методу досить низька. Також триває розробка тесту для виявлення антигену в сечі.

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved