Все про медицину

Роділи


Показаннями до проведення планових операцій є:

1. Перебіг виразки ДПК з частими рецидивами, які не піддаються консервативній терапії на сучасному рівні.

2. Повторні виразкові кровотечі.

3. Стеноз вихідного відділу шлунка.

4. Хронічні пенетрувальні виразки з вираженим больовим синдромом.

5. Підозра на малігнізацію виразки.

Методи хірургічного лікування хворих із виразкою ДПК Розрізняють три види оперативних втручань:

1. Органозберігаючі.

2. Органощадні.

3. Резекційні.

Із них перевагу потрібно віддавати органозберігаючим операціям.

Існують такі види ваготомії:

1. Стовбурова (с.в.) (мал. 6.4, а, б, в, г);

2. Селективна (СВ) (мал. 6.4, д);

3. Селективна проксимальна (СПВ) (мал. 6.4, д).

Ці види ваготомії на 70-80 % знижують кислотоутворюючу функцію шлунка. У плановій хірургії виразкової хвороби ДПК оптимальним варіантом вважають селективну проксимальну ваготомію. Проте в ургентній хірургії досить часто застосовують стовбурову, селективну чи селективну проксимальну ва-готомію в поєднанні з дренуючими операціями.

До дренуючих операцій відносять: пілоропластику за Гейнеке-Мікуличем (мал. 6.6, а), за Фіннеєм (мал. 6.6, б), підслизову пілоропластику за методом Дівера-Бардена-Шалімова, гастродуоденостомію, запропоновану Жабулеєм (мал. 6.6, б, в), гастроентерос-томози і т. ін.

Мал. 6.6. Дренуючі операції:

а - пілоропластика за Гейнеке-Мікуличем; б - пілоропластика за Фіннеєм; в - гастродуоденоанастомоз за Жабу-леєм; г - гастроентероанастомоз за Джадом.

(мал. 6.6, б), підслизову пілоропластику за методом Дівера-Бардена-Шалімова, гастродуоденостомію, запропоновану Жабулеєм (мал. 6.6, б, в), гастроентерос-томози і т. ін.

Необхідно зазначити, що "чиста ізольована" СПВ, виконана з приводу виразки ДПК, досить часто (в 15-20 % випадків) призводить до рецидивів. У зв'язку з цим, останнім часом таку операцію, як самостійне втручання, застосовують рідко; значно менше число рецидивів (8-10 %) спостерігається після СПВ у комбінації з дренуючими операціями. Особливо небезпечними потрібно вважати рецидиви виразок, розміщених низько в проекції дуоденального соска, після гастродуоденостомії за Жабулеєм.

Найменше число рецидивів виразкової хвороби спостерігається після органозберігаючих операцій, що поєднують СПВ i видалення виразки.

При розміщенні виразки на передній поверхні цибулини ДПК вирізати її неважко. Для цього можна застосувати метод Джадда (мал. 6.6, г) з подальшою пілоропластикою за Гейнеке-Мікуличем. У хворих з декомпенсованим стенозом, виразковою дилатацією та атонією шлунка потрібно провести класичну резекцію шлунка.

Субтотальну резекцію шлунка необхідно виконувати при підозрі на малі-гнізацію. Але в ДПК цей процес майже не зустрічається.

Враховуючи те, що в шлунку в 70 % випадків, а в ДПК у 100 %, висівається гелікобактер, то навіть після вдало проведеної операції слід призначити протигелікобактерну терапію.

Сторінки: 1 2 3 4 5 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved