Все про медицину

Роділи


Умовами виконання лапароскопічного втручання при перфорації виразки є: локалізація виразки на передній стінці ДПК (переважно цибулини); відсутність інших ускладнень виразкової хвороби (кровотечі, стенозу, ще однієї виразки і т. ін.), вираженого злукового процесу, котрий заважає проведенню лапароскопіч-ного дослідження, ендоскопічних протипоказань до виконання лапароскопічно-го втручання, тривалого (більше 1 року) виразкового анамнезу та тяжкої супровідної патології. При цьому величина перфораційного отвору повинна бути меншою 0,5 см, а виразковий інфільтрат - меншим половини діаметра ДПК.

Особливості ведення післяопераційного періоду залежать від характеру проведеного втручання та поширеності перитоніту. На 3-4 добу після операції, коли хворі починають приймати їжу, в комплексі противиразкової терапії призначають антигелікобактерні препарати. Найбільш ефективною є квад-ротерапія, яка включає де-нол, амоксицилін, метронідазол, омепразол. Протиге-лікобактерна терапія сприяє зменшенню рецидивів виразкової хвороби у пацієнтів, яким було виконано паліативні хірургічні втручання.

Сторінки: 1 2 3 4 5 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved