Все про медицину

Роділи


Розглядувані положення відносяться до так званої вільної молекулярної дифузії, тобто до такого випадку, коли між дотикаючи ми розчинами або рідинами немає ніяких перегородок.

Вилучення варто розглядати як складний процес, який складається з окремих моментів6 діалізу, десорбції і дифузії. Процес вилучення починається з проникнення екстрагента всередину частинок (кусочків) рослинної сировини. По між клітковим ходам екстрагент отримує можливість продиффундувати через кліткові стінки (діаліз). По мірі проникнення екстрагента в клітку її вміст починає набухати і переходити в розчин (десорбція і розчин). Потім через велику різницю між концентрацією розчину в клітці і поза нею починається перенос розчинених речовин в екстрагент, що знаходиться поза кліткою, спостерігається явище діалізу.

Дифузні процеси всередині кліток (внутрішня дифузія) підчиняється молекулярній дифузії, а вилучення речовин з поверхні кусочків рослинного матеріалу поступають в загальну масу екстрагента в основному конвективним шляхом, який активізується перемішуванням або іншими шляхами. При вилученні речовин з коренів, кори і деревини, клітки яких мало проникні для екстрагенту, процес вимивання із руйнуванням кліток може переважати над процесом дифузії. Велике значення має і хімічний склад кліткових стінок. Так, якщо вони будуть пропитані церином, кутином або лігніном, то через такі кліткові стінки діаліз буде протікати дуже повільно. Пектини при набуханні також є значно ускладнені для проникнення екстрагента всередину кліток. У випадку отримання галунових препаратів з свіжих рослин клітки умертвляються етанолом. Він дуже гігроскопічний і при дотику з рослинною кліткою обезвожує її, викликаючи сильний плазмоліз. Умертвлення кліток сировини тваринного походження досягається тими ж способами: сушкою або обезвожуванням етанолом і ацетоном.

Сторінки: 1 2 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved