Все про медицину

Роділи


Пілородуоденальний стеноз у хворих частіше має виразковий анамнез. У стадії компенсації - скарги, характерні для виразкової хвороби (біль, печія, відрижка кислим), періодично - блювота шлунковим вмістом після їди. При пальпації - біль в епігастральній ділянці, частіше із зміщенням вправо. Межі шлунка (перкуторно-аускультивно) дещо змінені. Рентгеноскопічно - евакуація сповільнена до 6 годин.

У стадії субкомпенсації посилюються відчуття тяжкості в ямці під грудьми, відрижка з неприємним запахом. Характерними є переймоподібний біль в епігастрії, блювання після їди, - відчуття скорочення шлунка, виражене схуднення. При пальпації живота можна спостерігати перистальтику шлунка, при постукуванні - "шум плеску" в ньому. Межі органа зміщені донизу. Рентгеноскопічно - евакуація контрастної маси сповільнена, шлунок не звільняється більш як 12 годин.

У стадії декомпенсації відчуття тяжкості в епігастральній ділянці постійне, кожного дня буває блювання. Можуть спостерігатися симптоми хлороп-ривної тетанії. При огляді живота визначається візуалізація контурів шлунка, при постукуванні - "шум плеску". Нижня межа шлунка знаходиться між пупком і лобком. Рентгеноскопічно - контрастна маса у ДПК не потрапляє, нижня межа шлунка досягає малого таза.

Диференційну діагностику проводять з такими захворюваннями, як: гостре розширення шлунка, дуоденостеноз, поліп шлунка, пілороспазм, рак підшлункової залози, рак шлунка, хронічний холецистит, хронічний панкреатит, гепатит, артеріомезентеріальна кишкова непрохідність, динамічна та механічна кишкова непрохідність (обтураційна, странгуляційна).

Зважаючи на клініко-рентгенологічні дані, а також результати фіброгаст-роскопії, визначається стадія стенозу (компенсована, субкомпенсована, декомпенсована).

При пілородуоденальних стенозах показане хірургічне лікування.

Передопераційна підготовка має комплексний характер. її обсяг, тривалість та інтенсивність значною мірою залежать від загального стану хворого і стадії стенозу.

У комплекс заходів передопераційної підготовки входять:

1. Противиразкове лікування.

2. Парентеральне харчування, яке відновлює енергетичні затрати.

3. Вітамінотерапія (аскорбінова кислота, вітаміни В6, В12).

4. Корекція порушень гемостазу.

5. Систематична декомпресія шлунка (аспірація шлункового вмісту через зонд 2-3 рази на добу).

При компенсованому стенозі середня тривалість передопераційної підготовки становить 6-7 днів, при декомпенсованому - 10-12 діб. Виконують резекцію 2/3 шлунка або проксимальну селективну ваготомію з дренуючою операцією (при компенсованому та субкомпенсованому стенозі).

Лікування

1. Противиразкове лікування, корекція виявлених порушень гомеостазу впродовж 10 днів.

2. Оперативне лікування при виразці шлунка - резекція, при виразці ДПК-резекція шлунка або ваготомія з дренуючою операцією.

При підозрі на малігнізацію виразки дуоденальної зони - субтотальна резекція шлунка з видаленням регіонарних лімфовузлів.

Література

1. Белый И. С, Вахтангишвили Р. Ш. Ваготомия при прободных пилородуоденальних язвах. - К.: Здоров'я, 1984. - 160 с.

2. Братусь В. Д. Дифференциальная диагностика и лечение острых желудочно-кишеч-них кровотечений. - К.: Здоров'я, 1989. - 280 с.

3. Василюк М. Д., Нейко Е. М., Шевчук М. Г. Ускладнені виразки шлунку та дванадцятипалої кишки. - Івано-Франківськ, 1998. - 228 с.

4. Ендоскопічна діагностика, мініінвазивні методи в комплексному консервативному лікуванні кровотеч з варикозно-розширених вен стравоходу та шлунку (Метод. рекомендації) / МОЗ України, Український науково-практичний центр екстренної медичної допомоги та медицини катастроф. - Національний медичний університет, Українська військово-медична академія. - Київ, 2002. - 22 с.

5. Мышкин К. И., Лагун М. А. Перфоративные гастродуоденальные язвы. - Саратов: Изд-во Сарат.ун-та, 1983. - 166 с.

6. Поташов Л. В., Алиев М. А., Седов В. М., Нурмаков А. Ж. Кровотечения из острых и хронических гастро-дуоденальных язв - Алма-Ата:Казахстан, 1982. - 344 с.

Сторінки: 1 2 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved