Все про медицину

Роділи


При неефективності консервативного лікування, бужування і виникненні ускладнень (стриктура, перфорація, кровотеча) рекомендують оперативне лікування опіку стравоходу.

Показання до проведення оперативного лікування

1. Повне звуження просвіту стравоходу.

2. Багаторазове невдале бужування.

3. Рецидив звуження після бужування.

4. Стравохідно-трахеальні й стравохідно-бронхіальні нориці.

5. Перфорація стравоходу при бужуванні.

6. Більше 2-х років з моменту опіків.

Типи операцій:

1. При сегментарних стриктурах - часткова пластика стравоходу.

2. При розповсюджених стриктурах - тотальна пластика стравоходу з передньогруднинним або внутрішньогруднинним розміщенням трансплантата із шлунка, тонкої або товстої кишки (мал. 9.4). Ахалазія стравоходу

Мал. 9.4. Види пластики стравоходу: а - шлунком; б - товстою кишкою; в - тонкою кишкою.

Сторінки: 1 2 3 4 5 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved