Все про медицину

Роділи


Молочна залоза (мал. 11.1) належить до складних альвеолярно-трубчастих залоз і ембріологічно розвивається з апокринових пітних залоз. її тіло утворене 15-20 радіально розташованими часточками, ізольованими одна від одної жировою та волокнистою тканинами. Кожна часточка має збиральну молочну протоку (ductus lactiferi colligens), яка радіально спрямовується до соска залози, утворюючи перед ним розширення, або молочний синус (sinus lactiferi).

Структурною одиницею молочної залози є альвеоли, сполучені альвеолярними ходами, які переходять у молочні протоки. Збиральні молочні протоки пронизують сосок залози і відкриваються на його верхівці воронкоподібно розширеними отворами, кількість яких складає від 8 до 15.

Молочна залоза оточена капсулою, утвореною грудною фасцією, яка біля її верхнього краю ділиться на 2 листки, що охоплюють залозу спереду та ззаду.

Грудна фасція прикріплюється до ключиці, утворюючи підтриму-вальну зв'язку молочної залози.

Від капсули вглибину молочної залози відходять міжчасточкові сполучнотканинні перетинки. З глибокими шарами шкіри молочна залоза з'єднана міцними сполучнотканинними пластинами-зв'язками (lig. Suspensorii Cooperi).

За винятком присоскового кільця та соска, молочна залоза оточена жировим шаром, який визначає її розміри та форму. В центрі молочної залози розташований сосок (papilla mammae), форма якого частіше циліндрична, конусо- або грушоподібна. Артеріальне кровопостачання молочної залози забезпечують чотири групи артерій. Зокрема, від підключичної артерії (a. subclavia) бере початок внутрішня грудна артерія (a. thoracica interna), від якої відходять перфорантні гілки (r. r. perforantes), що проникають через II-IV міжреберні проміжки і розгалужуються в ділянках верхнього та внутрішнього відділів залози.

Мал. 11.1. Молочна залоза (glandula mammaria) жінки; сагітальний розтин

(за Р.Д. Синельниковим, 1973): 1 - clavicula; 2 - m. subclavius; 3 - fascia pectoralis; 4 - integumentum commune; 5 - lobi glandulae mammariae; 6 - papile mammae; 7 - ductus lactiferi; 8 - sinus lactiferi; 9 - pulmo dexter; 10 - m. pectoralis major; 11- m. pectoralis minor; 12 - corpus mammae.

Артеріальне кровопостачання молочної залози забезпечують чотири групи артерій. Зокрема, від підключичної артерії (a. subclavia) бере початок внутрішня грудна артерія (a. thoracica interna), від якої відходять перфорантні гілки (r. r. perforantes), що проникають через II-IV міжреберні проміжки і розгалужуються в ділянках верхнього та внутрішнього відділів залози.

Другою артерією, яка бере участь у кровопостачанні молочної залози, є верхня грудна артерія (a. thoracica suprema), що відходить від підкрильцевої (a. axillaris). Від останньої відходить бокова грудна артерія (a. thoracica lateralis), яка віддає бокові гілки залозі (r. r. mammarii laterales).

Четверта група артерій, які кровопостачають молочну залозу, бере свій початок від грудної частини аорти (aorta thoracica) у вигляді міжреберних артерій (a. a. intercostales). Від IV-VI міжреберних артерій (a. a. inercostales) до залози відходять гілки (r. r. mammarii).

Усі артерії, які беруть участь у кровопостачанні молочної залози, анасто-мозують між собою, утворюючи широкопетлисту поверхневу та глибоку артеріальні сітки.

Відтік венозної крові з молочної залози здійснюється в основному по глибоких венах, які супроводжують однойменні артерії і збирають венозну кров у підкрильцеву (v. axillaris), підключичну (v. subclavia) та верхню порожнисту вени (v. cava superior).

Сторінки: 1 2 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved