Все про медицину

Роділи


Існують такі методи обстеження:

1. Загальноклінічний (анамнез, огляд, пальпація, джгутові проби й т. ін.).

2. Лабораторний (загальний аналіз крові, сечі).

3. Біохімічний (білки крові, сечовина, креатин, креатинін, глюкоза крові, електроліти крові).

4. Коагулограма.

5. Тромбоеластограма.

6. Флеботонометрія.

7. Термометрія, -графія.

8. Проведення функціональних проб для визначення стану клапанної системи поверхневих, глибоких і комунікантних вен.

9. Рентгенологічний: флебографія внутрішньовенна - пряма (дистальна, проксимальна, селективна, тазова).

10. Реовазографія.

11. Допплеросонографія.

12. Капіляроскопія.

13. Сканування венозної системи.

Обстеження хворих із патологією вен нижніх кінцівок починають із збирання анамнезу, огляду, пальпації, проведення джгутових проб і вимірювання окружності кінцівки. Потім за необхідності проводять інструментальні та лабораторні дослідження. Більш складні методи, такі, як флебографія, артері-ографія, лімфангіографія і флеботонометрія, застосовують для уточнення діагнозу перед хірургічним втручанням.

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved