Все про медицину

Роділи


Артерії верхньої кінцівки

: кровопостачання забезпечується через підключичну артерію, яка переходить у пахвову, що продовжується в плечову. Плечова артерія продовжується в артерію ліктьового згину, яка ділиться на кінцеві гілки (променеву та ліктьову), що утворюють поверхневу та глибоку артеріальні дуги кисті. Пальпація пульсу на артеріях верхньої кінцівки доступна: пахвова - біля внутрішнього краю валика, що утворюється дзьобопле-човим м'язом та короткою голівкою двоголового м'яза; плечова - у внутрішній плечовій щілині, що відмежовує внутрішній край двоголового м'яза; променева - на межі променезап'ясткового суглоба по внутрішній межі плечопро-меневого м'яза.

Артерії нижньої кінцівки

: зовнішня клубова артерія переходить у стегнову, яка закінчується підколінною, що, у свою чергу, ділиться на передню і задню великогомілкові. Від задньої великогомілкової артерії відходить малогомілкова. Передня великогомілкова артерія переходить у задню артерію стопи, а задня великогомілкова - у середню та бокову артерії підошви.

Пальпація пульсу на артеріях нижньої кінцівки: стегнова - під пахвинною зв'язкою в проекції судинного ложа (посередині пахвинної зв'язки); підколінна - у підколінній западині до середини; задня артерія стопи - посередині тильної поверхні стопи зовні від сухожилка довгого розгинача; задня великогомілкова - позаду внутрішньої щиколотки, між нею та ахіловим сухожилком. Судинна стінка складається з трьох шарів: зовнішнього (tunica adventicia), середнього (tunica media), внутрішнього (tunica intima). Адвентиція утворена повздовжніми пучками колагенових волокон, з якими переплітаються еластичні волокна, котрі особливо виражені на межі із середньою оболонкою. Середня оболонка представлена декількома шарами циркулярно розміщених гладеньких м'язових волокон, серед яких розташована сітка еластичних волокон. Еластичні волокна всіх шарів утворюють загальний еластичний каркас артеріальної стінки. Інтима артерії утворена шаром ендотелі-альних клітин і має гладеньку поверхню. До неї прилягають субендотеліаль-ний шар, який складається з тонких еластичних волокон і зірчастих клітин, та сітка товстих еластичних волокон. Залежно від переважання в стінці судин тих або інших морфологічних елементів розрізняють артерії еластичного, м'язового і змішаного типів.

Стінка артерій має власні артеріальні й венозні судини (уаза уазошт), а також лімфатичні (уаза ІуприаПса уазошт). Живлення артеріальної стінки здійснюють гілки дрібних періартеріальних судин. Вони проникають через адвентицію і в середній оболонці утворюють капілярну сітку. Інтима не має кровоносних судин.

Іннервацію артерій здійснюють симпатична та парасимпатична нервова система.

Безпосереднім продовженням артеріальної сітки є система мікроцирку-ляції, яка об'єднує судини діаметром від 2 до 100 мкм. Кожна морфологічна одиниця мікроциркуляторної системи включає п'ять елементів: артеріолу, пре-капілярну артеріолу, капіляр, посткапілярну венулу, венулу. В мікроциркуля-торному руслі проходить транскапілярний обмін, що забезпечує життєві функції організму.

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved