Все про медицину

Роділи


6. "Білої плями" - при натисканні на підошовну поверхню 1-го пальця стопи шкіра на цьому місці довго залишається білою.

Функціональні методи дослідження

Сучасні методи функціональної діагностики розладів периферичного артеріального кровобігу мають різні діагностичні можливості. Одні методи використовують для уточнення клінічного діагнозу, характеру і ступеня ураження судин, інші - для оцінки ефективності проведеного лікування або динамічного спостереження за хворим. http://промышленные-пружины.рф технология изготовления пружин сжатия.

Реовазографія

набула широкого розповсюдження як найбільш інформативний метод оцінки стану периферичного кровобігу. Він полягає в реєстрації коливань електричного опору тканин, які змінюються залежно від кровона-повнення кінцівки. Метод дозволяє визначити стан магістрального кровотоку й колатерального кровобігу. Запис проводять у декількох симетричних сегментах кінцівок. Географічна крива в нормі характеризується крутим і швидким підвищенням пульсових хвиль, чіткою вершиною, наявністю двох додаткових зубців у низхідній частині (катакроті). Найбільш інформативний показник реограми - величина реографічного індексу - похідна від відношення амплітуди основної хвилі реографічної кривої до висоти калібрувального сигналу (к).

Ультразвукова допплерографія

- сучасний інформативний метод, який грунтується на ефекті Допплера й полягає в реєстрації пучка ультразвукових коливань, відбитих від поверхні крові, що рухається. Черезшкірний ультразвуковий датчик дозволяє визначити прохідність магістральних артерій кінцівок, лінійну швидкість кровотоку в будь-яких поверхнево розміщених артеріях, виміряти тиск в артерії. Це дає можливість визначити ступінь сте-нозування судин і шляхи компенсації кровотоку по колатералях.

Ангіографія

необхідна для точної топічної діагностики захворювань судин. Розрізняють такі типи ангіографій, як:

- пункційна артеріографія, коли контрастну речовину вводять безпосередньо в одну з периферичних артерій (стегнову, плечову);

- аортоартеріографія за Сельдингером, коли в той чи інший відділ аорти ретроградно через периферичну артерію (стегнову, плечову) проводять спеціаль-

ний рентгеноконтрастний зонд, через який нагнітають контрастну речовину й одержують серію рентгенограм, що дозволяють вивчити зміни аорти та її гілок;

- транслюмбальна аортографія, коли аорту пунктують спеціальною голкою на рівні XII грудного-І поперекового хребців, уводять контрастну речовину і проводять рентгенографію.

Осцилографія

- метод дослідження артеріальної системи кінцівки, який дозволяє зафіксувати зниження кровотоку або повну непрохідність магістральної артерії. Він не визначає колатерального кровобігу. Метод грунтується на реєстрації величин пульсових коливань стінки артерії при різкій компресії тканин манжеткою.

Термометрія (-графія)

шкірних покривів відображає стан кровобігу в шкірі, периферичного кровобігу і, частково, рівень метаболічних процесів у тканинах. Метод відіграє певну роль у діагностиці ранніх форм облітеруючих захворювань кінцівок. Відхиленням від норми вважають зниження температури на 0,5 °С, але, враховуючи високу залежність шкірної температури від різних факторів, найбільше значення мають не абсолютні показники, а різниця температур симетричних ділянок шкіри.

Класифікація захворювань

I. Вади розвитку (аплазія, аномалії розміщення, аневризми, артеріовенозні фістули).

II. Пошкодження.

1. Рани, розриви, контузії.

2. Аневризми.

III. Запалення: артеріїт, тромбангіїт (хвороба Бюргера).

IV. Нейрогуморальні.

1. Облітеруючий ендартеріїт.

Форми: обмежений, генералізований.

Стадії: функціональної компенсації, субкомпенсації (ішемії), декомпенсації;

Деструктивні зміни: некроз, гангрена.

2. Хвороба Рейно.

Стадії: ангіоспастична; ангіопаралітична; трофопаралітична.

V. Облітеруючий атеросклероз (артеріосклероз). Форми:

- синдром Леріша (оклюзія термінального відділу аорти та клубових артерій);

- оклюзія стегнової артерії;

- оклюзія підколінної артерії;

- синдром Такаясі (оклюзія гілок артерій дуги аорти);

- оклюзія мезентеріальних артерій;

- оклюзія ниркових артерій;

- атеросклероз артерій мозку.

Стадії - ті ж, що при облітеруючому ендартеріїті.

Сторінки: 1 2 3 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved