Все про медицину

Роділи


Операції на надниркових залозах показані в трофічно-гангренозній стадії при порушеній їх функції. У таких хворих відзначається підвищений вміст нейтральних 17-кетостероїдів і оксикетостероїдів у сечі, значно порушується екскреція катехоламінів у бік збільшення фракції норадреналіну. Найпоширенішою операцією в даний час є медулосклероз, оскільки вона менш травматична і легше переноситься хворими. У цілому операції на надниркових залозах застосовують мало.

Незважаючи на вищеперераховане комплексне лікування в гангренозній стадії, у 2,3-87 % хворих доводиться проводити ампутації кінцівок. Під час ампутації показане зондування - дезоблітерація магістральних артерій кукси судинним зондом. Після дезоблітерації з артерії з'являється струмінь крові. Така методика поліпшує трофіку в ампутаційній куксі, й остання загоюється первинним натягом.

При ізольованих некрозах пальців з чіткою демаркацією виконують або екзартикуляцію фаланг, або некректомію.

Профілактика

Профілактика облітеруючого ендартеріїту входить у загальну профілактику облітеруючих захворювань і детально описана в попередньому розділі.

Сторінки: 1 2 3 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved