Все про медицину

Роділи


Легені (Pulmonum) - парний орган, розміщений у грудній порожнині, який здійснює газообмін між вдихуваним повітрям і кров'ю. Основною їх функцією є дихальна.

Легені (мал. 16.1) за формою нагадують половину вертикально розрізаного конуса і покриті серозною оболонкою - плеврою. При довгій і вузькій грудній клітці вони довгі й вузькі, при широкій - короткі та широкі.

Права легеня на 10-15 % більша за об'ємом, ніж ліва, і має три частки -верхню, середню та нижню. Ліва легеня має дві частки - верхню і нижню.

Частки відмежовуються одна від одної щілинами. У кожній легені виділяють верхівку, основу і три поверхні (реберну, медіастинальну і діафрагмальну).

Обидві легені лежать у замкнутих серозних мішках, відокремлених один від одного середостінням. Легені не повністю заповнюють ці мішки, залишаються пустоти, які називають синусами. Таких синусів є по три з кожного боку: 1) кос-тодіафрагмаль-ний; 2) медіастинодіафрагмальний; 3) 12 медіастинокостальний. На реберній поверхні верхівки легені є борозна, що відповідає підключичній артерії, а спереду від неї - борозна плечо-го-ловної вени. На передньому краю лівої легені розташована серцева вирізка, яка переходить внизу в язичкову частку. На медіальній поверхні обох легень виділяють хребетну і медіас-тинальну частини, серцеве втиснення. В центрі медіальної поверхні обох легень розміщене воронкоподібне заглиблення - ворота легень. Скеле-топічно ворота легень відповідають рівню V-VII грудних хребців ззаду і II-V ребер спереду. Через них прохо- Через них проходять: головний бронх, легеневі й бронхіальні артерії і вени, нервові сплетення, лімфатичні судини. Перелічені анатомічні утвори становлять корінь легень.

Мал. 16.1. Повітряні шляхи і розміщення легень у грудній порожнині:

1 - нижня частка правої легені; 2 - середня частка правої легені; 3 - верхня частка правої легені; 4 - вилочкова залоза; 5 -трахея; 6 - щитоподібний хрящ; 7 - під'язична кістка; 8 - зв'язки гортані; 9 - перснеподібний хрящ; 10 - парієтальна плевра; 11 - верхня частка лівої легені; 12 - нижня частка лівої легені; 13 -язичок; 14 - серцева виразка; 15 - серце.

Через них проходять: головний бронх, легеневі й бронхіальні артерії і вени, нервові сплетення, лімфатичні судини. Перелічені анатомічні утвори становлять корінь легень.

Згідно з Міжнародною номенклатурою (Лондон, 1949), виділяють такі сегменти в легенях: у правій легені, зокрема верхній частці - верхівковий задній, передній, середній, зовнішній, внутрішній (нижній, передньобазальний, зовнішнь-обазальний, задньобазальний); у лівій легені, зокрема верхній частці - 1-2 -задньоверхівковий, передній; язичковий - верхівковий, нижній; нижній - верхівковий, передньобазальний, зовнішньобазальний, задньобазальний. Ці знання дозволяють виконувати найбільш щадні операції - сегментарні резекції.

Сегментарна будова легень визначається перш за все будовою бронхіального дерева. Справа головний бронх ділиться на верхівковочастковий та стовбур, а від останнього відходять середньочастковий і нижньочастковий бронхи. Часткові бронхи, у свою чергу, діляться на 10 сегментарних. Головний бронх лівої легені - на верхівковочастковий і нижньочастковий бронхи, від яких потім відходять 9 сегментарних (мал. 16.2). Гілки легеневої артерії в тканині йдуть разом із бронхами відповідної частки і сегментів. Легеневі вени, навпаки, розмішені на периферії сегментів і збирають кров із сегментів, з'єднуються у дві великі легеневі вени - верхню і нижню. Система легеневих артерій і легеневих вен забезпечує газообмін у легенях. Живлення бронхів і тканини легень здійснюється за рахунок бронхіальних артерій, які, розгалужуючись, ідуть уздовж стінок бронхів. Між гілками легеневої і бронхіальної артерій є численні анастомози.

Мал. 16.2. Сегментарна будова бронхіального дерева

: 1 - верхівковий сегментарний бронх; 2 -задній сегментарний бронх; 3 - передній сегментарний бронх; 4 - зовнішній сегментарний бронх; 5 - внутрішній сегментарний бронх; 6 - верхній сегментарний бронх; 7 - медіаба-зальний сегментарний бронх; 8 - передньобазальний сегментарний бронх; 9 - зовнішньобазальний сегментарний бронх; 10 - задньобазальний сегментарний бронх; 11 - верхньоязич-ковий сегментарний бронх зліва; 12 - нижньоязичковий сегментарний бронх зліва.

Гілки легеневої артерії в тканині йдуть разом із бронхами відповідної частки і сегментів. Легеневі вени, навпаки, розмішені на периферії сегментів і збирають кров із сегментів, з'єднуються у дві великі легеневі вени - верхню і нижню. Система легеневих артерій і легеневих вен забезпечує газообмін у легенях. Живлення бронхів і тканини легень здійснюється за рахунок бронхіальних артерій, які, розгалужуючись, ідуть уздовж стінок бронхів. Між гілками легеневої і бронхіальної артерій є численні анастомози.

Сторінки: 1 2 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved