Все про медицину

Роділи


Тетрацикліни

R1 і R2 – H – тетрациклін (ГФХ, ст. 664, 663).

R1 – Cl; R2 – H – хлортетрациклін (ГФХ, ст. 164).

R1 – H; R2 – ОН- окситетрациклін (ГФХ, ст. 496, 497

Загальна характеристика. У медичній практиці знайшла застосування ще одна група антибіотичних речовин – похідні тетрацикліна. Ці з'єднання вибірково діють на ряд таких мікроорганізмів, що до цього не піддавалися або майже не піддавалися впливу відомих антибіотиків, як, наприклад, багато вірусів і рікетсії. Тетрацикліни затримують ріст грампозитивних і грамнегативних видів бактерій, у тому числі і пеніциліновитривалих формах стафілококів.

Володіючи амфотерними властивостями, тетрацикліни утворять солі як із кислотами, так і з лужними, лужноземельними металами і комплекси з багатовалентними металами.

Одним із перших у цій групі був запропонований і став застосовуватися для лікування антибіотиків, що одержав у СРСР назву біоміцин , а за рубежем іменований ауреоміцином. Раціональна назва його — хлортетрациклін внаслідок наявності в 7-ому положенні атому хлору. Він був виділений із золотаво-жовтої грунтової цвілі в 1946 р. В медичній практиці знайшла застосування хлористо-воднева сіль біоміцина. Основна речовина (біоміцин) у розчинах, особливо в лужних, нестійко. Застосовується усередину і парентерально. Біоміцин порівняно малотоксичний, але при прийомі усередину викликає ряд неприємних побічних явищ (нудота, блювота, понос). Ці явища пояснюються не токсичною дією самого антибіотика, а тим, що його введення придушує звичайну бактеріальну флору ШКТ й одночасно стимулює розвиток патогенних грибів Candida albicans у роті і Manola у кишечнику. Названі мікроорганізми в звичайних умовах нешкідливі, але при великому розростанні речовини, у більших, ніж звичайно, кількостях викликають токсичні явища. Велике вживання цих антибіотиків може викликати так називану лікарську хворобу. Однак був знайдений антибіотик, що успішно застосовується для придушення росту (посиленого) мікроорганізмів, що відбувається під впливом прийому надлишкових доз тетрациклінів– - ністатін (С46Н77NО19) ациклічної будівлі. Ністатін призначають усередину або місцево. Його доцільно застосовувати у вигляді додавання до інших антибіотиків, що сприяють розвитку небажаних явищ. Будівля молекули ністатіна була встановлена недавно, він відноситься до антибіотиків полієнової групи. У ГФХ ністатин не ввійшов. Крім медичного використання, ністатин успішно застосовується в народному господарстві (виноробство, захист рослин від хвороб, збереження деяких харчових продуктів – битий птах і т.д.).

Необхідно відзначити, що біоміцин стимулює ріст деяких тварин, наприклад, свиней і домашньої птиці.

Одержання біоміцина (і його солей), тобто процес ферментації, відбувається аналогічно одержанню інших антибіотиків, наприклад, стрептоміцину.

Іншим антибіотиком цієї групи, що з"явились пізніше біоміцина, був тераміцин, у даний час раціонально іменований окситетрацикліном, тому що він на відміну від хлортетрацикліна (біоміцинав не містить у 7-ому положенні атома хлору, але зате має в 5-ому положенні гідроксильну групу. Тераміцин був уперше виділений у 1950 р. із грунтової цвілі Streptomyces rimosus, відкіля й одержав свою початкову назву (tеrrа-земля).

Окситетрациклін є амфотерним з'єднанням і дає солі як із кислотами, так і з основами. Найбільш цінної для медичного застосування опинилася хлористоводнева сіль, стійка в сухому стані й у розчинах. Окситетрациклін, так само як і хлортетрациклін, активний у відношенні різних грампозитивних і грамонегативних бактерій, багатьох рікетсій і вірусів.

Сторінки: 1 2 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved