Все про медицину

Роділи


М’язова система розвинута недостатньо. Її маса складає 20-23 % від загальної маси тіла (у дорос-лих 42-44 %). М’язові волокна в 5 разів тонші, ніж у дорослих, містять мало міофібрил, міоглобіну, міозину, неорганічних речовин, багато води. М’язи ро-стуть інтенсивніше, ніж інші органи. Маса м’язів збі-льшується в 35 разів, в основному внаслідок потов-щення волокон, а не збільшення їх кількості. Для новонароджених дітей характерний гіпертонус м’я-зів-згиначів (переважання активності палідарної системи над стріарною). У віці 4-5 міс. з’являється нормотонія, в подальшому розвиваються м’язи-роз-гиначі.

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved