Все про медицину

Роділи


У дітей на відміну від дорослих кісткова тканина не є стрункою системою кісткових пластинок, вона містить більше хрящової тканини, води і значно менше мінеральних речовин. Тому кістки у дітей еластичніші, м’якші і менш ламкі. Переломи спосте-рігаються рідше, а якщо трапляються, то без розри-ву окістя, за типом „зеленої гілки”. Кістки черепа у новонароджених балотують, оскільки відкриті стрі-лкуватий, вінцевий та ламбдоподібний шви. Бічні тім’ячка закриті, вони бувають відкритими тільки у глибоко недоношених новонароджених. Заднє тім’я-чко буває відкритим у 25 % новонароджених і за-кривається не пізніше 2 місяця життя. Переднє ті-м’ячко після народження у дітей завжди відкрите і закривається до 1-1,5 року. Порушення термінів за-криття тім’ячок свідчить про патологію (рахіт, мік-роцефалія, гідроцефалія та ін.).

Зуби прорізуються з 6 місяців, два нижні передні різці, у 8 міс. – два верхні передні різці, у 10 міс. – два верхні латеральні різці і на 12 міс. – два нижні латеральні різці. В рік дитина повинна мати 8 моло-чних зубів. Протягом 2 року з’являються решта 12 молочних зубів (всього 20 зубів). Заміна молочних зубів постійними починається з 6-річного віку. Вона відбувається в тому самому порядку.

Грудна клітка має бочкоподібну форму, ребра прикріплені під прямим кутом, екскурсія обмежена. Це зумовлює поверхневий характер дихання. Хре-бет у новонароджених прямолінійний і не має фізіо-логічних вигинів. Потім хребет стає S-подібним: у 2-3 міс. формується шийний лордоз, у 6-7 міс. – груд-ний кіфоз. Утворення поперекового лордозу збігається з початком ходіння (10-12 міс.).

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved