Все про медицину

Роділи


Ніс у дітей має вузькі ходи, нижній носовий хід відсутній і формується на 4 році. Слизова оболонка вкрита миготливим епітелієм, тонка і ніжна, має гус-ту сітку кровоносних судин. Слизова оболонка лег-ко набрякає, що разом зі звуженням ходів утруднює дихання. Навіть риніт може спричинити задишку. У дітей підслизова оболонка містить мало каверноз-ної тканини і тому до року носові кровотечі бувають рідко. Гайморова і решітчаста пазухи розвивають-ся на 3 і 6 місяцях гестації, у новонароджених

мають малі розміри. Фронтальна і клиноподібна па-зухи розвиваються до 7-річного віку.

Горло відносно коротке і вузьке. Слухова тру-ба, яка з’єднує носову частину глотки з барабанною порожниною, коротка, широка і пряма, тому легко заноситься інфекція до середнього вуха. Захисну функцію виконує лімфатичне кільце Пирогова, яке утворюють 6 мигдаликів. Мигдалики недорозвине-ні, їх захисна функція недосконала. Найбільшого розвитку лімфоїдна тканина досягає у 4-10 років. Це призводить до утруднення носового дихання, фор-мування аденоїдного типу обличчя (відкритий рот, носовий відтінок голосу). Нерідко приєднується за-палення - аденоїдит.

Гортань коротка, має вузький просвіт. Хрящі м’які і податливі. Слизова оболонка багата на кровонос-ні судини. Голосова щілина вузька. Це пояснює ча-стий розвиток стенозу гортані.

Трахея має вузький просвіт. Верхній кінець у новонароджених розташований на рівні IV шийного хребця і з віком опускається до рівня VII хребця. Трахея складається з 12-20 хрящових, м’яких, під-датливих півкілець. Слизова оболонка ніжна, тон-ка, багато васкуляризована, але суха.

Бронхи у дітей короткі і вузькі. Біфуркація у но-вонароджених міститься вище (на рівні III грудного хребця), ніж у дорослих (на рівні V грудного хреб-ця). Правий бронх відходить майже вертикально, а лівий - під кутом 90°. Тому сторонні тіла частіше (80%) попадають у правий бронх. Хрящі м’які, м’я-зова і еластична тканини розвинені слабко. Слизо-ва пухка, добре постачається кров’ю і разом з тим суха (слизові залози функціонують недостатньо). Все це призводить до порушення прохідності повіт-ря і виникнення дихальної недостатності навіть при незначному запаленні. Бар’єрна функція недоско-нала (недостатній синтез IgА і лізоциму).

Ліва і права легені у дітей, як і в дорослих, мають відповідно дві і три частини, які розвиваються нерів-номірно. Міжчасткові щілини у дітей раннього віку невиражені, тому відсутні міжчасткові плеврити, а запальний процес має дифузний характер. Сегмен-тарна будова відповідає такій у дорослих, виділя-ють по 10 сегментів. Альвеоли у дітей раннього віку однокамерні, альвеолярні ходи широкі, розміри в 4 рази менші, ніж у дорослих, їх загальна кількість менша в 10-12 разів. Нові альвеоли утворюються протягом перших 2 років життя. Цей процес завер-шується до 8 років. Еластичний каркас альвеол роз-винений слабо, тому є схильність до ателектазів.

Дихання у дітей часте і поверхневе: у новонаро-джених становить 40-60 за хв, в рік – 30-35 за хв, у 5 років – 25 за хв, у 10 років – 20 за хв, у віці понад 10 років – 18-16 за хв. При народженні дитини об’єм дихання складає 15-20 мл, в рік – 60-80 мл, у 5 ро-ків – 150 мл, у 12 років – 200-250 мл. Хвилинний об’єм дихання у новонароджених становить 600-700 мл, в рік – 2000-2700 мл, у 5 років – 3500 - 3900 мл, у 14 років – 4800-5400 мл, у дорослих 6000-7000 мл.

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved