Все про медицину

Роділи


Нирки у дітей відносно більші за об’ємом і ма-сою, у новонароджених форма їх майже округла і в міру росту набуває бобоподібної форми. Права ни-рка більша від лівої. З віком у довжину нирки рос-туть швидше, ніж у ширину. У дітей (до 7-8 років) нирки розміщуються нижче, ніж у дорослих. Нирки дітей більш рухливі. Фізіологічна рухливість здійс-нюється у межах висоти тіла одного хребця (1-2 см). Зміщення нирки на 1,5 см висоти хребця і більше свідчить про наявність нефроптозу. Нирки зберіга-ють ембріональний характер будови у дітей ранньо-го віку (незрілість тканини, недостатній розвиток кі-ркового шару, незрілі нефрони).

Сечоводи у дітей раннього віку відносно довші і ширші, більш звивисті, м’язові елементи виражені слабо, а еластичні волокна зовсім відсутні, тому їх стінка атонічна. Слизова оболонка має складчастість, яка зникає наприкінці першого року життя. Ці особливості спричинюють виникнення запальних проце-сів, а також розвиток мегауретера і гідронефрозу.

Сечовий міхур розташований вище, ніж у дорос-лих, що дозволяє його пальпувати у наповненому стані. М’язові та еластичні волокна недорозвинені. Слаборозвинені сфінктери сечоводів, що створює умови для рефлюксів.

Клубочкова фільтрація у дітей нижча, ніж у до-рослих. Наприкінці першого року вона складає 50-60 мл за хв, а у дітей старшого віку – 80-120 мл за хв. Канальцева реабсорбція недосконала. Тому у немовлят спостерігають фізіологічну глюкозурію. Добовий діурез наприкінці періоду новонароджено-сті становить 200-300 мл, а в рік – 600 мл. Значний діурез і мала ємкість сечового міхура зумовлюють більшу кількість сечовипускань (до 10-15 на першо-му році).

Функціональна незрілість канальців супроводжу-ється низькою концентраційною здатністю нирок, про що свідчать невисокі цифри відносної густини сечі. У новонароджених відносна густина становить 1,006-1,012, оскільки виділяється дуже мало сечі. Потім густина сечі знижується і в дітей грудного віку становить 1,002-1,006. У віці 2-5 років відносна гус-тина сечі дорівнює 1,009-1,016, а в 10-12-річному віці наближається до цифр дорослої людини (1,012-1,025 і вище). В перший тиждень життя сеча жовто-цегляного кольору, каламутна, містить багато крис-талів сечової кислоти.

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved