Все про медицину

Роділи


Медичну допомогу дітям в період новонародже-ності забезпечує неонатальна служба, яка складаєть-ся з неонатальних відділень в акушерських стаціона-рах та спеціалізованих відділень новонароджених ( па-тології, недоношених, хірургії, інтенсивної терапії, виїзні неонатологічні бригади) в багатопрофільних обласних (міських) дитячих лікарнях. Створюються відділення інтенсивної терапії новонароджених в по-логових будинках. Більшість самостійних пологових стаціонарів забезпечені цілодобовими чергуваннями неонатологів. Проводиться введення посад неонато-логів в центральних районних лікарнях. Медичну до-помогу новонародженим в Україні надають близько 1500 неонатологів. Крім цього, функціонує 5 кафедр неонатології (Київ, Харків, Дніпропетровськ, Донецьк, Львів), що дає можливість проводити наукову роботу і забезпечує підвищення кваліфікації неонатологів.

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved