Все про медицину

Роділи


Перинатальна смертність включає мертвонаро-джених і смертність дітей за перші 7 діб (6 днів 23 години 59 хвилин) на 1000, які народилися живими і мертвими. Перинатальна смертність включає анте-нальну (смертність з 2 тижнів до кінця вагітності), ін-транатальну (смертність під час пологів), ранню не-онатальну ( смертність в перший тиждень). Відношен-ня між ними дорівнює 20 %, 40 %, 40 %. Рання неонатальна смертність включає всі летальні випа-дки дітей першого тижня на 1000 новонароджених. Вона складає приблизно 15-30 % смертності немов-лят. Неонатальна смертність включає летальні ви-падки дітей в перші 27 діб на 1000 новонароджених. Вона складає близько 50-80 % смертності немовлят (5,6-8,0 на 1000). Смертність немовлят включає всі летальні випадки дітей до року на 1000 новонаро-джених ( кількість померлих дітей за рік ділять на суму, яка складається з 2/3 новонароджених цього року і з 1/3 новонароджених попереднього року, все множить-ся на 1000). Смертність немовлят вважається дуже низькою до 20, низькою – від 21 до 30, середньою – від 31 до 40, високою – від 41 до 74, дуже високою – 75 і більше на 1000 новонароджених.

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved