Все про медицину

Роділи


Особливості догляду:

присутність неонатоло-га у пологовому залі за показаннями (обтяжений генетичний анамнез, патологічні процеси в організ-мі матері, багатоплідна вагітність, ускладнення у пологах, оперативне розродження, ускладнення у плода), догляд за новонародженим у пологовому залі (забезпечення першого вдиху, оцінка за шка-лою Аnrар, перев’язка пуповини, первинний туалет, за показаннями проведення інфузійної терапії, про-філактика гонобленореї, оберігаючий режим за по-казаннями, підтримка теплового балансу та ін.), догляд за новонародженим в дитячому відділенні (підтримка теплового балансу, формування мікро-біоценозу, підтримка адекватного імунобіологічно-го захисту, адекватне харчування та ін.).

Вигодовування новонароджених дітей.

Здоро-ву новонароджену дитину прикладають до грудей в пологовому залі після профілактики гонобленореї та обробки пуповини. Потім дитину прикладають до гру-дей кожні 3 години (7 разів). Годування дитини на її вимогу є найкращим стимулом лактації. В перший день життя діти потребують для покриття енергетич-них витрат приблизно 30-40 ккал на кг, на другий – 50 ккал на кг, третій – 50-60 ккал на кг, четвертий – 70-80 ккал на кг, п’ятий – сьомий – 80-100 ккал на кг, потім 110-140 ккал на кг маси. Добова кількість молока на першому тижні життя дорівнює: 2 % маси тіла при народженні помножено на день життя. Ра-зова кількість молока на першому тижні дорівнює: 10 помножене на день життя, після 10 дня життя добова кількість молока складає 1/5 маси тіла.

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved