Все про медицину

Роділи


Набряково-геморагічний синдром

характери-зується СДР (подібно хворобі гіалінових мембран), набряками, масивною легеневою кровотечею, по-стгеморагічною анемією, ДВЗ-синдромом. Часто спостерігається крововилив в мозок та інші органи (надниркові залози, шкірні геморагії, мелена).

Лікування.

Необхідно усунути обструкцію, засто-совуючи електровідсмоктувач, пряму ларингоскопію, бронхоскопію, проводять оксигенотерапію, спонтанне дихання під постійно підвищеним тиском. При зупинці дихання показана штучна вентиляція. Специфічна терапія проводиться шляхом інтратрахеального введення сурфактанту і призначення етимізолу. З метою профілактики утворення гіалінових мембран призна-чають стабілізатори мембран (унітіол, токоферол, есе-нціале, ліпін 0,5 г в/в, аскорбінову кислоту). Поліпшує адаптацію дитини введення глюкокортикоїдів (гідро-кортизон, преднізолон), показані курантил, трентал, ко-карбоксилаза, інфузійна терапія та антибіотикотера-пія. Значення має позиційний дренаж, вібраційний масаж, аерозольна та інгаляційна терапія.

Сторінки: 1 2 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved