Все про медицину

Роділи


Геморагічна хвороба новонароджених

(коагу-лопатія на 3-4 день) - це захворювання, зумовлене зниженням вмісту вітаміну-К-залежних факторів зсі-дання крові (II,VII,IX,X). Частота геморагічної хворо-би складає 0,2-0,5 %. Найтяжча кровоточивість (ге-матомного типу) спостерігається у разі дефіциту IX фактора, легша (мікроциркуляторного типу) - у разі дефіциту II та X факторів. Типовою ознакою є меле-на новонароджених. У дитини раптово з’являються петехії або невеликі екхімози на шкірі і слизових обо-лонках, кров’янисті блювання і випорожнення. Мож-лива кровотеча з пупкової ранки, носа, сечостатевої системи. Розвивається різка анемія, стан надзвичай-но тяжкий. Кровоточивість триває до 5 дня життя.

Синдром дисемінованого внутрішньосудинного зсідання крові (ДВЗ-синдром) розвивається за наявності тяжких захворювань (сепсис, гемолітична хво-роба новонароджених), переливання несумісної крові та ін. Тромбоз судин може призводити до некрозу шкіри, гангрени пальців, кінцівок. У перебізі ДВЗ-си-ндрому виділяють 4 стадії: гіперкоагуляція, коагуло-патія споживання (зменшення тромбоцитів, знижен-ня фібриногену, протромбіну), патологічний фібри-ноліз (виражена тромбоцитопенія з різким зниженням усіх факторів зсідання крові), відновлювальна стадія (повільна нормалізація показників гемостазу).

Лікування.

Комплексна терапія складається із за-собів загального (філохінони, аскорбінова кислота, ру-тин, солі кальцію) і місцевого (гемостатичні губки, роз-чин тромбіну, фібринова губка, тампонади, стискуваль-ні пов’язки, холод тощо) впливу. Філохінони (фітоменадіон, конакіон, мефітон) призначають у дозі 2-5 мг, 1 % вікасол 0,2-0,5 мл. Дітям з меленою при-значають розчин тромбіну (ампула) і адроксону (1 мл) в амінокапроновій кислоті (50 мл 5 % розчину) по 1 чайній ложці 3-4 рази на день. При сильних кровоте-чах показано переливання крові, свіжозамороженої пла-зми або протромбінового комплексу (PPSB) в дозі 15-30 ОД на кг маси тіла, дицинон, адроксон в/м, преднізолон.

У дітей із ДВЗ-синдромом лікування спрямоване на терапію основного захворювання, відновлення ре-ологічних властивостей крові та мікроциркуляції: рео-поліглюкін, курантил, трентал, еуфілін, гепарин, сві-жозаморожена плазма, контрикал, глюкокортикоїди. Показані дроперидол, нікотинова кислота.

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved