Все про медицину

Роділи


Класифікація:

ліпоматозна і ліпоматозно-пасто-зна форми.

Клінічні прояви:

надлишок маси тіла, вираже-ний підшкірно-жировий шар, блідий колір шкіри і слизових, ознаки гіповітамінозу, знижений або нор-мальний тургор, симптоми збільшеної гідрофільно-сті тканин. При ліпоматозно-пастозній формі всі ознаки більш виражені, крім того, може бути субфебрилітет, вегетосудинна дисфункція і прояви діен-цефальних розладів. Лабораторні ознаки: анемія, гіперліпідемія, гіперхолестеринемія.

Лікування.

Дієтотерапія: I етап розвантаження (виключають пригодовування, дитина отримує тіль-ки грудне молоко або суміш), ІІ етап (поступово вво-дять пригодовування), ІІІ етап мінімально оптима-льної дієти (білки рахують на фактичну масу, жири, вуглеводи і калорії на належну масу). Показані ма-саж, гімнастика, ванни, душ, прогулянки на свіжому повітрі, лікування анемії і гіповітамінозу.

Гіпостатура

Гіпостатура

– хронічні розлади живлення, які характеризуються рівномірним відставанням в рос-ті і масі тіла.

Етіологія:

вроджені вади серця, вади ЦНС, ен-докринна патологія, генетичні фактори.

Патогенез:

вроджені вади або ендокринна па-тологія викликає порушення трофіки всіх органів і тканин. Виникає рівномірне відставання росту і маси тіла.

Лікування:

комплексне лікування основного за-хворювання, показані масаж, лікувальні ванни, фе-рментні препарати, вітаміни, стимулятори обміну речовин, адаптогени, пре- і пробіотики.

Сторінки: 1 2 3 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved