Все про медицину

Роділи


Вегетосудинна дисфункція

- функціональне за-хворювання серцево-судинної системи, що проявля-ється серцево-судинними, респіраторними і вегетати-вними розладами, астенізацією, поганою переносимі-стю стресових ситуацій і фізичних навантажень, характеризується доброякісним перебігом, не призво-дить до кардіомегалії і серцевої недостатності.

Етіопатогенез.

Сприяючі фактори: спадково-конституційні особливості, несприятливі соціально-економічні умови, гормональна перебудова. Викли-каючі фактори: психогенні, фізичні і хімічні (пере-втомлювання, гіперінсоляція, радіація, вібрація, гіподинамія), дисгормональні, інфекційні, токсичні.

Клініка.

Основні критерії діагностики: 1) кардіал-гії зв’язані з емоційними факторами, перевтомлюван-ням, метеоумовами, менструаціями. Біль знімаєть-ся валокордином, корвалолом, транквілізаторами; 2)дихальні розлади: нестача повітря, глибокі вдохи, тахіпное, запаморочення, серцебиття; 3) лабільність АТ і пульсу; 4) негативні зубці Т, синдром ранньої реполяризації шлуночків, лабільність зубця Т і сег-мента ST при проведенні функціональних проб.

Додаткові критерії: 1) ознаки гіперкінетичного стану кровообігу; 2) вегетосудинні симптоми (запа-морочення, головний біль, субфебрилітет, міалгії); 3) психоемоційні розлади у вигляді тривоги, дратів-ливості, кардіофобії, порушення сну; 4) астенічний синдром; 5) доброякісний перебіг.

Класифікація.

1) BCD за гіпертонічним типом (транзиторна, лабільна і стабільна фази); 2) BCD за гіпотензивним типом: гостра, хронічна (транзитор-на, лабільна і стабільна фази); 3) BCD за кардіаль-ним типом.

Лікування:

Уникати стресових ситуацій, великого фізичного навантаження, санація хронічних вогнищ інфекції. Раціональна психотерапія і аутотренінг. По-казані препарати, які поліпшують метаболізм клітин (кардонат, предуктал, стимол, АТФ-лонг, кардіоплант, кратал, мілдронат та ін.). Використання седативних (валеріана, санасон, новопасит, собача кропива зви-чайна, фітовіт, фітосед, нотта, персен, м’ята) препа-ратів, транквілізаторів (еленіум, напотон, тріоксазин та ін.), вегетативних коректорів (беллоїд, белласпон та ін.), ноотропних препаратів (енцефабол, прамістар, фітоцеребролізин, аміналон, тіоцетам, фезам, піра-цетам, цереброкурин, пікамілон, ноотропіл, мебікар, інстенон), цереброангіопротекторів (трентал, кавінтон, актовегін, серміон, цинаризин та ін.), вітамінів (B-ком-плекс, нейровітан, вітам та ін.) дає позитивний ефект. Показана фізіотерапія: електрофорез за Вермелем, за Щербаком, УФО, електросон, діатермія. Масаж, голкорефлексотерапія, фітотерапія (глід, собача кропива звичайна, шипшина, звіробій, пелюстки троянди, листя смородини, суниці та ін.). Реабілітаційні курси лікування проводять 4-3-2 рази на рік. Показана реабілітація в місцевому са-наторію та санаторно- курортне лікування. З обліку хворого знімають через 2-3 роки стійкої ремісії.

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved