Все про медицину

Роділи


Вузликовий періартеріїт

– імунокомплексне захворювання з ураженням периферичних і вісце-ральних артерій малого і середнього калібру.

Етіопатогенез.

Причини різні: ГРВІ, вакцинація, лікарські препарати та ін. Комплекс ендогенних і екзогенних факторів призводить до розвитку гіпер-чутливості негайного і сповільненого типу. Виника-ють порушення коагуляції, фібриноїдний некроз ар-терій з периваскулярною інфільтрацією.

Клінічні прояви.

Хвороба починається гостро з підвищення температури до 38-39 оС. Характерні артралгії, міалгії, шкірний, тромбангіотичний, невро-логічний, кардіальний, абдомінальний, нирковий, легеневий синдроми. Відмічаються аневризми ар-терій, некрози, гангрена дистальних відділів кінці-вок, інфаркти внутрішніх органів, орхіт, гіпертензія, сітчасте „ліведо”, збільшення сечовини, креатиніну в крові.

Лікування

включає призначення глюкокортико-їдів, протизапальних препаратів, цитостатиків, ге-парину і симптоматичну терапію.

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved