Все про медицину

Роділи


Виразкова хвороба

– хронічне захворювання, яке характеризується дефектом слизової оболонки і формуванням виразки в шлунку або в дванадцяти-палій кишці.

Етіологія.

Спадкова схильність складає 50 % (се-креція соляної кислоти, вміст пепсиногену ІІ, активність ферменту альфа-1-антитрипсину, вміст ІgА, адрена-ліну і ацетилхолінестерази в сироватці крові, О (1) група крові, тип вищої нервової діяльності та ін.). Зна-чення аліментарного, нервово-психічного факторів, вплив лікарських препаратів (аспірин, кортикостерої-ди та ін.) і значна роль хелікобактер пілорі.

Патогенез.

Суть захворювання в порушенні рів-новаги між факторами захисту слизової оболонки і факторами агресії. До факторів захисту відносять утворення слизу, секреція бікарбонатів, добрий кро-вообіг і регенерація епітелію, секрецію простоглан-динів, функцію імунної системи. Фактори агресії включають соляну кислоту, пепсин, порушення ева-куаторної функції шлунка, дуоденогастральний ре-флюкс. Має значення порушення місцевих гормо-нальних механізмів (зменшення секретину, панкре-озиміну, холецистокініну та ін.). Хелікобактер пілорі виділяє протеазу, цитотоксини, які пошкоджують епітелій, викликаючи виразку.

Клініка.

У дітей частіше буває виразка двана-дцятипалої кишки. Больовий синдром: локалізація в ділянці епігастрію, рідше в ділянці пупка, через 1,5 години після вживання їжі і натще (голодний біль), біль збільшується після їди. Диспепсичний синдром: рвота, нудота, печія, відрижка, запори. Ін-токсикаційний синдром: емоційна лабільність, пору-шення сну, втомлюваність, астенічний стан, міалгії, артралгії, біль голови, брадикардія, глухі тони сер-ця, систолічний шум на верхівці. Гастродуодено-скопія: дефект круглої або овальної форми з чітки-ми краями. Дно дефекту заповнене фібрином. Діагностика хелікобактер пілорі: біопсія слизової (бак-терії виявляються мікробіологічним, імуноморфоло-гічним і біохімічним методами), уреазні дихальні тести, імуноферментний аналіз з виявленням спе-цифічних антитіл.

Класифікація

(А.А. Баранов, 1996 р.): 1.Локалізація:

– шлунок (медіогастральна, пілороантральна); – дванадцятипала кишка (бульбарна, постбуль-барна); – шлунок та дванадцятипала кишка. 2.Клінічна фаза:

– загострення (свіжа виразка, початок епітеліза-ції дефекту); – зменшення загострення (заживлення виразко-вого дефекту без рубця, рубцево-виразкова деформація); – ремісія. 3.Тяжкість перебігу: легка, середньотяжка, тяжка. 4.Ускладнення: кровотеча, перфорація, пенетрація, стеноз, перивісцерит.

Лікування.

Ліжковий режим, дієта №1а, 1б, 1, потім №5, препарати антацидної дії: альмагель А, альмагель, фосфалюгель, маалокс, гастал. Блока-тори Н2-рецепторів гістаміну: рідко призначають препарати І покоління (циметидин, тагамет, бело-мет), частіше показані препарати ІІ (ранітидин, зан-так, ранісан), ІІІ (фамотидин, квамател, фамосан),

ІV (нізатидин, аксид) і V (роксатидин) покоління. Найбільш ефективний метод елімінації хелікобак-тер пілорі є антибактеріальна терапія. До 5 років рекомендують: метронідазол (тінідазол) 20 мг на кг маси на добу за 3 прийоми – 10 днів, амоксицилін 130 мг на кг маси на добу за 3 прийоми – 10 днів.

Сторінки: 1 2 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved