Все про медицину

Роділи


затіоприну або циклофосфаміду. Показана си-стемна ензимотерапія (в обензим або флогензам). Реабілітаційна терапія проводиться протягом 3-5 років. Потім дітей, які перенесли гострий гломе-рулонефрит, з обліку знімають. Хворих на хроніч-ний гломерулонефрит з обліку не знімають.

Сторінки: 1 2 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved