Все про медицину

Роділи


Спадковий сімейний нефрит

(синдром Альпо-рта) успадковується за автосомно-домінантним ти-пом із пенетрантністю, котра варіює. Характерні змі-ни з боку зору та слуху, притаманна спочатку мікро-, а з часом і макрогематурія, інколи спровокована фі-зичним навантаженням або респіраторними інфек-ціями. З часом з’являється протеїнурія, інколи досить значна, але виникнення нефротичного синдрому не-характерне. У міру прогресування захворювання роз-вивається азотемія, гіпертензія та інші симптоми хро-нічної ниркової недостатності. Диференціювати син-дром Альпорта належить з доброякісною сімейною гематурією, для якої не є характерними зміни з боку слухового та зорового апаратів і протеїнурія. Лікуван-ня симптоматичне. Протипоказані глюкокортикоїди і цитостатики. Призначають делагіл, кокарбоксилазу, АТФ, вітаміни групи В.

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved