Все про медицину

Роділи


Лімфаденопатія

– група захворювань, яка ха-рактеризується збільшенням лімфатичних вузлів. Ураження лімфатичних вузлів вміщує неспецифічні лімфаденіти (банальний лімфаденіт, лімфаденіт у хворих з первинним імунодефіцитом, мезентеріаль-ний лімфаденіт), гранулематозні лімфаденіти ( тубе-ркульоз, сифіліс, бруцельоз, туляремія, саркоїдоз, токсоплазмоз, хламідіоз), реактивні лімфаденопа-тії (вірусні інфекції, бактеріальні інфекції, хронічні вогнища інфекції, діатези, ревматоїдний артрит, гі-стіоцитози та ін.), ураження лімфатичних вузлів при злоякісних захворюваннях (лейкоз, лімфогрануле-матоз, лімфоми та ін.).

Реактивні лімфаденопатії спостерігаються при інфекційному мононуклеозі, інфекційному лімфоци-тозі, аденовірусній інфекції, краснусі, скарлатині, дифтерії, вітряній віспі, хронічному тонзиліті, аде-ноїдиті, медикаментозній алергії та інших захворю-ваннях. Всі випадки лімфаденопатії потребують ді-агностики основного захворювання і призначення етіопатогенетичної терапії.

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved