Все про медицину

Роділи


Нецукровий діабет

– симптомокомплекс різної етіології з полідипсією і поліурією, недостатністю антидіуретичного гормону гіпофіза або зниженою чутливістю ниркових канальців до нього.

Етіологія:

запальні, обмінні і травматичні ура-ження гіпоталамусу, нейрогіпофізарної зони і гіпо-фіза. Мають значення генетичні фактори. Може бути нефрогенна форма нецукрового діабету, яка зв’я-зана з рефрактерністю канальців нирок до вазопре-сину.

Патогенез:

відсутність або мала кількість анти-діуретичного ферменту вазопресину призводить до поліурії.

Клінічні прояви:

полідипсія, поліурія, ексикоз, підвищується температура тіла, інколи розвиваєть-ся колапс. Характерна низька питома вага сечі (1.000-1.003).

Лікування:

замісна терапія адіурекрином (поро-шок, мазь, краплі), показаний пітуітрин (2-10 ОД), десмопресин (10-15 мкг 1-2 рази на день інтраназа-льно), лікування основного захворювання. Адіуре-тин (десмопресин) випускають у фл. по 5 мл, в 1 мл міститься 0,1 г десмопресину. Призначають по 1-4 краплі в ніс через 12 годин.

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved