Все про медицину

Роділи


Гіпофізарний нанізм характеризується гіпофун-кцією передньої частки гіпофіза з пропорційною за-тримкою росту і відсутністю статевого розвитку.

Етіопатогенез.

Найбільш частою причиною є пологові травми з ураженням гіпоталамо-гіпофізар-ної ділянки, нейроінфекції і генетичні фактори. Зме-ншується кількість соматотропін- і гонадотропін-рилізинг гормонів, спостерігається зниження гормо-ну росту, АКТГ і ТТГ, що призводить до гіпофункції кори надниркових залоз і щитоподібної залози.

Клінічні прояви.

Зменшення росту починаєть-ся з 3-4 років, пропорції тіла і риси обличчя інфантильні, шкіра суха з жовтизною, підшкірна основа розвинута добре або надмірно, м’язи розвинуті по-гано, вторинні статеві ознаки відсутні. Інтелект збе-режений. Необхідно визначити рівень соматотроп-ного гормону в сироватці крові до та після стимуля-ції клофеліном або інсуліном.

Лікування.

Рекомбінантні форми соматотропі-ну ( нордитропін в дозі 0,07-0,1 ОД на кг маси на добу) протягом 2-3 місяців. Курси лікування проводять 3-4 рази на рік. Показані біогенні стимулятори, вітамі-ни, анаболічні гормони.

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved