Все про медицину

Роділи


Етіологія:

нестача йоду.

Клінічні прояви:

виникає захворювання в енде-мічних зонах, відмічається помірне збільшення за-лози без порушення функції. Нервово-психічний і фізичний розвиток дітей відповідають віку.

Лікування:

препарати йоду при невеликому збі-льшенні залози, застосування тиреоїдних препара-тів (тиреоїдин, L-тироксин, метизол) при значному збільшенні залози. При вузловому зобі показане хі-рургічне лікування.

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved