Все про медицину

Роділи


Ця форма захворювання виникає в препуберта-тному і пубертатному віці, не зв’язане з вогнищами зобної ендемії. Відмічається помірне дифузне збі-льшення залози (1а, 1б, 2 ст.) без порушення функ-ції, можливі функціональні зміни серцево-судинної і нервової систем, зниження темпів росту, затримка статевого розвитку і збільшений інфекційний індекс.

Лікування.

Показана симптоматична та імуно-модулююча терапія. Терапія тиреоїдними препара-тами (L-тироксин) призначається при 2 і 3 ступенях збільшення залози і при підвищеному рівні ТТГ.

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved