Все про медицину

Роділи


Тимомегалія

– це гіперплазія лімфоїдної струк-тури загруднинної залози, яка супроводжується ди-сфункцією системи імунітету, а також системи гіпо-таламус-гіпофіз-надниркові залози.

У дітей раннього віку тимомегалія спостерігаєть-ся у 13-34 % дітей, у віці після 3-х років у 3-12 % дітей. Найчастіше тимомегалія є ознакою лімфати-ко-гіпопластичного діатезу.

Причиною

тимомегалії є генетичні, пренатальні, антенатальні, інтратальні та постнатальні фактори. До найсуттєвіших чинників слід віднести ендокрино-патії, загрозу невиношування, соматичну й акушер-ську патологію у матері, обтяжену спадковість, внут-рішньоутробну гіпоксію, асфіксію і травми.

Клінічні прояви.

Відмічається блідість шкіри, ці-аноз носогубного трикутника і періорбітальний ціа-ноз, розширення венозної сітки на верхній частині грудної клітки, набухання шийних вен, іноді набряк підшкірної жирової основи на шиї. Характерним є збільшення лімфатичних вузлів. Під час обстеження серцево-судинної системи привертають увагу збіль-шення розмірів судинного пучка, тахікардія або бра-дикардія, систолічний шум, зниження артеріального тиску. Іноді спостерігається задишка (“тимічна аст-ма”) і хриплий голос низького тембру. При обстежен-ні органів черевної порожнини визначають збільшення печінки і селезінки. Кількість гемоглобіну і еритро-цитів незначно знижена, а лімфоцитів – підвищена. Діти мають слабку резистентність, часто хворіють на вірусно-бактеріальні захворювання, мають хронічні вогнища інфекції в носоглотці (тонзиліт, аденотонзи-літ, аденоїдит, назофарингіт). У дітей з тимомегалі-єю спостерігаються прояви гіпокортицизму: знижений м’язовий тонус, зменшений артеріальний тиск, осла-блені тони серця, гіперпігментація шкірних покривів. Типовим є зниження рівня глюкокортикоїдів у крові та сечі, знижена функція статевих органів.

Рентгенографія органів грудної клітки з визначен-ням кардіотиміко-торакального індексу підтверджує тимомегалію. Загруднинна залоза може бути оваль-ної або парусоподібної форми, а також у вигляді роз-ширеної стрічкоподібної тіні. Ці діти належать до лі-мфатико-гіпопластичної аномалії конституції.

Лікування.

Дітям з тимомегалією рекомендують раціональне харчування, загальнооздоровчі заходи, обмеження інфікування. Показані курси полівітамі-нів, призначають препарати, які підвищують імунобіологічні властивості організму ( метилурацил, пентоксил, настойка женьшеня, заманихи, левзеї, ли-монника), усувають дисфункцію системи гіпоталамус-гіпофіз-надниркова залоза (гліцирам, етаден, сінак-тен, етимізол) і мають імунокорегувальну дію (тима-лін, Т-активін, вілозен, ехінацея та ін.). Невідкладна допомога містить призначення преднізолону по 3-5 мг/кг маси, мезатону по 0,1 мл на рік життя.

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved