Все про медицину

Роділи


Припинити поступання в організм алергену, на-класти (якщо можливо) джгут проксимальніше місця введення алергену на 20-30 хв, обколоти місце вве-дення алергену 0,1 % розчином адреналіну гідрохло-риду або 1 % розчином мезатону, розведеного в 3-5 мл ізотонічного розчину натрію хлориду, ввести вну-трішньовенно та внутрішньом’язово 2-5 мг на кг маси преднізолон. Госпіталізація хворого в реанімаційне відділення. Оксигенотерапія, при неефективному диханні – ШВЛ. Кожні 10-20 хв вводити підшкірно в різні ділянки 0,1-0,3 мл 0,1 % розчину адреналіну гід-рохлориду. Повторне введення глюкокортикоїдів та адреналіну. Внутрішньовенно крапельно вводять реополіглюкін, 5 % розчин глюкози, ізотонічний роз-чин натрію хлориду, панангін 0,2 мл на кг маси, 5 % розчин аскорбінату натрію 0,2 мл на кг маси. При збе-реженні артеріальної гіпотензії призначають 0,5 % розчин дофаміну 6-10 мкг на кг за 1 хв внутрішньо-венно краплинно. Показаний корглікон 0,06 % роз-чин або строфантин 0,05 % розчин 0,01-0,015 мл на кг маси на 10 мл 10 % розчину глюкози внутрішньовенно струминно. При наявності бронхоспазму та наростанні асфіксії вводять 2,4 % розчин еуфіліну 0,1-0,15 мл на мг на кг маси на 10 % розчині глюкози або на фізіологічному розчині і 1 % розчин лазиксу 2-4 мг на кг маси внутрішньовенно. При судомах вико-ристовують 20 % розчин натрію оксибутирату (50-100 мг на кг маси) або 0,5 % розчин седуксену (рела-ніум, сибазон, діазепам) 0,1 мл на кг маси.

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved