Все про медицину

Роділи


Взяти дитину за ноги, опустити вниз головою і нанести кілька ударів по спині. Дітей першого року життя кладуть животом та обличчям донизу на пе-редпліччя лікаря. Передпліччя разом з дитиною опу-скають вниз на 60о. Ребром долоні правої руки нано-сять короткі удари між лопатками. Прийом Геймліха: на епігастральну ділянку дитини, яка лежить на боці, лікар кладе долоню своєї лівої руки, кулаком правої руки наносить 5-8 коротких ударів під кутом 45о в на-прямку діафрагми. Або дитину охоплюють ззаду ру-ками так, щоб права кисть, стиснута в кулак, знахо-дилася на рівні між пупком та мечоподібним відрост-ком груднини, а ліва кисть поверх неї. В цьому положенні роблять чотири різних поштовхи, спрямовуючи їх усередину і вгору, викликаючи штучний ка-шель. Негайна госпіталізація у відділення отоларин-гології, де роблять пряму ларингоскопію. При знахо-дженні стороннього тіла в трахеї або бронхах пока-зана термінова бронхоскопія. При загрозі смерті від асфіксії виконують конікотомію чи трахеотомію.

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved