Все про медицину

Роділи


I ступінь стенозу:

відволікаючі процедури (теп-лі ножні ванни, гірчичники на грудну клітку або діля-нку гортані, напівспиртові компреси), тепле лужне пиття, аеротерапія, супрастин 2 мг на кг маси. Гос-піталізація в діагностичне або інфекційне відділен-ня: оксигенотерапія, соляно-лужні інгаляції, парафі-но-озокеритові “чобітки”, противірусна терапія (гропринозин, арбідол, грипферон, герпевір, проти-грипозний імуноглобулін та ін), паракиснева тера-пія з адреноміметиками (атровент, беротек, саль-бутамол та ін.), антибіотики широкого спектра дії. Призначають протикашлеві (глауцин, сінекод, оксе-ладин, тусин плюс) та антигістамінні (лоратадин, тавегіл, супрастин та ін.) препарати.

II ступінь стенозу:

внутрішньом’язово 2 % роз-чин супрастину 2 мг на кг маси, при збудженні 0,5 % розчин седуксену (сибазон, реланіум) 0,3-0,5 мг на кг маси або 2, 5 % розчин аміназину або 1 % розчин димедролу по 2-3 мг на кг маси внутрішньом’язово, відволікаючі процедури, тепле лужне пиття, госпі-талізація в реанімаційне відділення або палату ін-тенсивної терапії. Проводять оксигенотерапію, па-ракисневу терапію з адреноміметиками та кортико-стероїдами ( інгакорт, фліксотид, бекотид та ін.), при тривалому стенозі – пряму ларингоскопію, показані інгаляції з протинабряковою сумішшю (1 мл 5 % розчину ефедрину гідрохлориду, 1 мл розчину ад-реналіну гідрохлориду, 1 мл – 25 мг гідрокортизо-ну), введення 20 % розчину натрію оксибутирату внутрішньовенно струминно повільно, 2,4 % розчи-ну еуфіліну в разовій дозі 3 мг на кг маси внутріш-ньовенно крапельно на ізотонічному розчині натрію хлориду, 1 % розчину лазиксу (2 мг на кг маси), 3 % розчину преднізолону (2-5 мг на кг маси). Проводять відволікаючу терапію та УВЧ на гортань. Показана противірусна та антибактеріальна (макроліди, пені-циліни) терапія. Застосовують дротаверин з розра-хунку 1-2 мг на кг маси кожні 6 годин. Оправдане використання муколітиків ( амброксол, ацетилцисте-їн). Проводиться дезінтоксикаційна терапія (10 % розчин глюкози, 0,9 % розчин натрію хлориду у від-ношенні 3:1). Прогресування другого ступеня сте-нозу є показаннями для назотрахеальної інтубації. III ступінь стенозу:

відсмоктування слизу з ди-хальних шляхів, введення 0,5 % розчину седуксену або 20 % розчину натрію оксибутирату внутрішньом’язово, преднізолону 5-8 мг на кг маси або гідроко-ртизону 5-10-15 мг на кг внутрішньом’язово або вну-трішньовенно. Госпіталізація в реанімаційне відділен-ня, де проводять оксигенотерапію, паракисневу те-рапію, пряму ларингоскопію, назотрахеальну інтубацію, туалет трахеобронхіального дерева, інга-ляційну терапію, вводять 3 % розчин преднізолону 5-10 мг на кг маси внутрішньовенно струминно, рео-поліглюкін, 10-20 % розчин альбуміну або одногруп-ної плазми в дозі 5-10 мл на кг маси внутрішньовен-но крапельно. Показані 10 % розчин глюкози, сольо-ві розчини, 4 % розчин натрію гідрокарбонату 4-5 мл на кг маси в 2 прийоми, 10 % розчин кальцію глюко-нату в дозі 1 мл на рік життя внутрішньовенно, анти-біотикотерапія (цефалоспорини). Гіпоксія (РО2 ниж-че 50 мм рт. ст.) є показанням для інтубації.

IV ступінь стенозу:

відсмоктування слизу з ди-хальних шляхів, введення внутрішньовенно стру-минно преднізолону 5-10 мг на кг маси, 10 % розчи-ну кальцію глюконату в дозі 1 мл на рік життя. Госпі-талізація в реанімаційне відділення, де проводять назотрахеальну інтубацію, ШВЛ, туалет трахеобро-нхіального дерева із використанням теплого ізото-нічного розчину натрію хлориду, преднізолону, гід-рокортизону, еуфіліну, 1 % розчину натрію гідрока-рбонату, антибіотиків. Внутрішньовенно вводять преднізолон, еуфілін, лазикс, р

Сторінки: 1 2 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved