Все про медицину

Роділи


Гепарин внутрішньовенно та підшкірно безпере-рвно з розрахунку 15 ОД на кг маси на 1 годину під контролем часу зсідання крові за Лі-Уайтом. Якщо час зсідання не збільшується, дозу поступово збіль-шують до 30-40 ОД на кг на годину. Якщо час зсідан-ня становить більше 20 хв, то дозу гепарину зменшу-ють до 5-10 ОД на кг на годину. Призначають трен-тал (пентоксифілін) 2 % розчин по 2-3 мг на кг маси внутрішньовенно крапельно на ізотонічному розчині натрію хлориду або 0,5 % розчин курантилу (дипіри-дамолу) у дозі 1,5 мг на кг маси на добу за 2-3 прийо-ми внутрішньовенно струминно, повільно або внут-рішньом’язово, фібринолізин в ізотонічному розчині натрію хлориду в дозі 100-160 ОД в 1 мл розчинника внутрішньовенно крапельно, реополіглюкін в дозі 10-15 мл на кг маси, 5 % розчин глюкози 15-20 мл на кг маси внутрішньовенно крапельно. Показані стрепто-кіназа (обережно, під контролем фібриногену крові в дозі 100 000-700 000 ОД на фізіологічному розчині внутрішньовенно), маніт (0,5 г на кг маси у вигляді 10 % розчину), 1 % розчин лазиксу (1-2 мг на кг маси), 0,5 % розчин дофаміну, 4 % розчин натрію гідрокар-бонату (2-3 мл на кг маси), ацетилсаліцилова кисло-та (20-40 мг на добу), глутамінова кислота (2-5 мл внутрішньовенно), гіпотензивні препарати (папаве-рин, дибазол), плазмаферез, гемодіаліз. Показання до гемодіалізу: гіперкаліємія вище 6,5 ммоль/л, се-човина більше 9,99 ммоль/л, добовий приріст сечо-вини в межах 4,99-9,99 ммоль/л, добовий приріст креатиніну в межах 0,088 -0,132 ммоль/л.

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved