Все про медицину

Роділи


Проводять аспірацію слизу та харкотиння із ди-хальних шляхів, оксигенотерапію, соляно-лужні ін-галяції та вібраційний масаж грудної клітки. Пока-зані 2,4 % розчин еуфіліну 2-3 мг на кг маси (0,15 мл на кг) на ізотонічному розчині хлориду натрію, біка-рбонат натрію, лікування захворювання, яке призве-ло до дихальної недостатності. При відсутності ефе-кту від терапії і наростанні тяжкості дихальної недо-статності показана санаційна бронхоскопія, при III ступені дихальної недостатності проводять ШВЛ.

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved